Haigekassa avab perearstidele kliiniliste otsuste tugisüsteemi

Alates maist saavad perearstid ja -õed kasutada kliiniliste otsuste tugisüsteemi, mis toob nende töölauale patsiendipõhised soovitused ning aitab teha otsuseid kiiremini ja kvaliteetsemalt.

„Selleks, et perearst ja tema meeskond saaksid oma tööd teha võimalikult hästi, peab infosüsteem olema kiire ja kasutajasõbralik ning toetama kliiniliste otsuste tegemist.  Uus lahendus toob arsti töölauale diagnoosi- ja ravisoovitused konkreetse patsiendi kohta, viies kokku kaasaegsed meditsiinilised teadmised ja digiloos olevad inimese terviseandmed,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Valminud otsusetugi võimaldab hoida kokku arsti aega ja olemasolevad terviseandmed inimeste tervise heaks paremini tööle panna. Sellise lahenduse kasutuselevõtt on oluline teetähis patsiendikesksema tervishoiu poole liikumisel.“

Eestis võetakse otsusetugi kasutusele üleriigiliselt ja see hõlmab kõigi Eesti elanike terviseandmeid. Samuti on süsteemil valmisolek kasutada tulevikus ka inimese geeniandmeid ehk arvestada ravisoovitustes inimese geneetiliste terviseriskidega. „Kliiniliste otsuste tugisüsteem on Eestis esimene lahendus, mis koondab kokku ja analüüsib inimese terviseandmeid nagu näiteks viimase viie aasta diagnoose, ravimeid, analüüse, protseduure. Tulevikus lisatakse süsteemi ka geneetilised riskiskoorid ja elustiilinäitajad. Samuti arvestab otsustustugi nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ravijuhenditega, “ selgitas otsustustoe projekti juht Karin Kõnd haigekassast.

Otsusetoe arendamine on toimunud tihedas koostöös perearstidega. Tallinna Perearstide Seltsi juht dr Reet Laidoja sõnul saab tänu otsusetoele arst vastuvõtul pühenduda rohkem patsiendiga suhtlemisele. „Otsustustugi annab arstile konkreetse patsiendi terviseandmeid arvestades tõenduspõhised ravisoovitused. Kiire terviseinfo kättesaadavus on eriti väärtuslik just nende patsientide puhul, kellel on mitu kroonilist haigust ja mitmeid ravimeid, mille mõju ja koosmõju tuleb arvestada. Selline lahendus aitab teha õigemaid ja teaduspõhisemaid raviotsuseid ning vältida ravivigu,“ tõi dr Laidoja välja otsusetoe vajalikkuse perearstide- ja õdede igapäevases töös.

2019. aastal viis haigekassa läbi hanke otsusetoe pakkuja leidmiseks. Selle tulemusena võeti kasutusele Skandinaavia juhtiva meditsiinikirjastuse Duodecim Medical Publications arendatud kliiniliste otsuste tugisüsteem, mida kasutavad juba 20 riigi arstid. „Eestis oleme esimeste seas otsustustoe pilveteenuse kasutamisel, mis on uue põlvkonna lahendus terviseandmete analüüsis, sisaldades üle 45 000 arstile suunatud teate ja üle 7000 arstitööks vajaliku tõenduspõhise materjali,” ütles teenust esindava Celsius Data juhatuse esimees Siim Nahkur.

Perearstidele töölauale integreeritud otsusetuge täiendab veebiportaal Synbase, mis koondab 16 kliinilises töös vajaminevat andmebaasi. Seal on näiteks info ravimite koostoime, vastunäidustuste ja annustamise kohta, aga ka ravijuhendid, pildipank jmt. Esimest korda jõuab veebiportaali kasutajateni eesti keelde tõlgitud rahvusvaheliste kliiniliste ravijuhendite andmebaas, mis sisaldab ligikaudu 1000 ravijuhendit.

Eesti Haigekassa poolt juhitud otsusetoe projekt sai alguse 2017. aastal ning valmis koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Perearstide Seltsiga. Projekti kogumaksumus on 1 miljon eurot, millest 0,5 miljonit panustasid haigekassa ja sotsiaalministeerium ning 0,5 miljonit eurot saadi EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest (projekt EU51573, „Tervishoiu otsustustugi”).