Euroopa Komisjon avaldas ülevaate Euroopa Liidu liikmesriikide tervishoiust ja inimeste tervisest

Novembri lõpus avaldas Euroopa Komisjon põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu liikmesriikide tervishoiust, milles toodi välja ka olulisemad väljakutsed ja suunad järgmistel aastatel. Aruandes on põhjalikult analüüsitud ELi liikmesriikide tervishoiusüsteeme, sh käsitletud elanikkonna tervist, arstiabi kättesaadavust  ja tervishoiu korralduse jätkusuutlikkust igas riigis. Aruandes on esile toodud ka olulised valdkonnad,  kus komisjon näeb head võimalust kogemuste vahetamiseks ja koostööks.  

Olulisemad järeldused:

  • Tervise edendamine ja haiguste ennetamine aitavad säästa inimeste tervist ning kasutada tervishoiu vahendeid paremini. Rohkem tuleb panustada ennetustöösse ja tegeleda sotsiaalse ebavõrdsusega ühiskonnas. Näiteks on vähki haigestumine osades liikmesriikides suurem madalama sissetuleku ja haridustasemega inimeste seas. Teisalt on kõrgema sissetuleku ja haridustasemega inimesed füüsiliselt aktiivsemad ja harrastavad rohkem sportlikke eluviise.
  • Tugev esmatasand ehk perearstiabi on hea viis patsientide aitamiseks ja suunamiseks tervishoiusüsteemis. Näiteks mõnedes liikmesriikides toimub kolmandik külastustest EMO-sse seetõttu, et perearstiabi pole piisavalt kättesaadav.   
  • Palju räägitakse ka integreeritud ravist üle Euroopa. Integreeritud ravi tagab, et patsient saab vajaliku abi erinevate arstide, õdede koostöös. See aitab parandada olukorda, kus patsiendid peavad ise otsima abi erinevatest tervishoiuasutustest. Integreeritud korralduse puhul saab inimest suunata näiteks tema perearst, kes juhib kogu teekonda haiguse parandamiseks.
  • ELis on 18 miljonit tervishoiutöötajat ja 2025. aastal luuakse veel 1,8 miljonit töökohta. Tervishoiuasutused peavad oma tööjõudu ette valmistama tulevaste muutuste jaoks nagu vananev elanikkond, suurem haigestumus, vajadus usaldusväärse värbamispoliitika järele, uued oskused ja tehnilised uuendused.
  • Tulevikus peab inimesel olema võimalik olla oma terviseandmete keskmes. Digitaalne ajastu aitab koguda inimeste terviseandmeid nii arstivisiitide käigus kui kodus erinevate seadmete ja rakenduste abil. Kõikide nende andmete kogumine ja tark kasutamine annab erakordsed võimalused tervishoiusüsteemi sihitumaks planeerimiseks ja tugevdamiseks.  

Tervishoiusüsteem ELi liikmesriikides liigub aina patsiendikesksema korralduse poole. Euroopa Komisjon toetab riiklikke tervishoiuasutusi väljakutsete lahendamisel ja õigete tervishoiupoliitiliste otsuste ning investeeringute tegemisel.

Tutvu lisaks: