Algas Põhjamaade Casemix keskuse ja Eesti Haigekassa koostöös toimuv konverents ''NordDRG tulevik''

Täna alanud Põhjamaade Casemix keskuse ja Eesti Haigekassa koostöös toimuva konverentsi ’’NordDRG tulevik’’ avakõnes rõhutas haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross, et Eesti Haigekassa lähiaastate prioriteediks on tervishoiusüsteemi rahastamismeetodite efektiivsuse tõstmine ning patsiendikesksuse ja läbipaistvuse tagamine.

„Efektiivselt toimiv tervishoiusüsteem on kaasaegse ühiskonna üheks oluliseks heaolu ja turvalisuse tagatiseks ning Eesti Haigekassa roll selles kontekstis on tagada tervishoiuressursside kasutamise tõhusus ning läbipaistvus,“  märkis Ross. „Sellest ülesandest lähtuvalt on konverentsi põhiteemaks olev diagnoosipõhine ravijuhtude grupeerimine ehk „DRG“ tervishoiuteenuste rahastamisel oluline tööriist.”

Rossi sõnul on Eesti tervishoiusüsteemi erinevad osapooled ühisel arusaamisel, et DRG-põhise metoodika senisel kasutamisel on olnud võtmeroll haiglaravi  rahastamise tõhustamisel ning see on aidanud parandada inimestele kvaliteetsete ja kulutõhusate tervishoiuteenuste kättesaadavust.

Ross rõhutas, et Eesti jaoks seisneb lähiaastate väljakutse eelkõige DRG-põhise rahastamissüsteemi senisest suuremal rakendamisel päevakirurgia raviteenuste detailsemal eelarvestamisel ja teenuste planeerimisel. Eesmärgiks on toetada ja motiveerida raviasutusi osutama ravi senisest enam patsiendile mugavamalt päevaravis.

Samuti  märkis Ross, et DRG-süsteemi kasutusala on avaram kui pelgalt rahastamise vahend. Süsteem pakub võimalusi erinevate tervishoiuteenuste osutamise praktikate võrdlemiseks ning sisendit kvaliteediindikaatorite väljatöötamiseks. „Iga rahastamissüsteem vajab pidevat arendamist ja seda ka DRG süsteem,“ sõnas Ross. „Lähiaastate väljakutseks on, kuidas liikuda senisest enam tervishoiu rahastamisele, mis toetaks terviklikku patsiendikäsitlust ning DRG-l on selles oluline roll.“

Konverents toimub 12-13.mail Tallinnas, tegu on juba kuuenda Põhjamaade Casemix konverentsiga ning käesoleval aastal möödub ka 10 aastat sellest, kui Eestis DRG metoodika kasutusele võeti. Konverentsil on sel korral käsitlusel neli erinevat teemat: primaarsed klassifikaatorid ja WHO tegevus, episoodipõhine lähenemine tervishoius, DRG süsteemi tehnilised arengud ja kuluarvestus ning DRG kasutamine muuks kui rahastamiseks. Konverentsi peaesinejad on Hollandist, Šveitsist, Austraaliast, Rootsist ja Taanist. Lisaks toimuvad samadel teemadel paralleelsessioonid, kus teevad ettekanded eksperdid erinevatest NordDRG süsteemi kasutavatest maadest, s.h. Eestist. Konverents toimub traditsiooniliselt iga kahe aasta tagant ja on seni toimunud vaid Põhjamaades.

 

Lisainfo: Katrin Romanenkov Avalike suhete juht Eesti Haigekassa 521 5655 katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)