Välisriigi elukohaga töötaja registreerimine

Töötaja registreerimine, kui töötaja elukohariik on teine Euroopa Liidu (EL) liikmesriik 

  • Välisriigi töötaja registreerimisel palume tähelepanu pöörata sellele, millisesse riiki peab laekuma inimese sotsiaalmaks. Vastavalt sellele tuleb töötamise registreerimisel töötamise registris valida vastav töötamise liik või TSD-l vastav väljamakseliik. Sotsiaalmaksu tasumisega Eestisse kaasneb ravikindlustus Eestis ja seetõttu võib inimesel tekkida topelt ravikindlustus mitmes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis (edaspidi EL-i liikmesriik), mis ei ole seadusega lubatud1.
  • inimene, kes töötab korraga mitmes EL-i riigis, peab taotlema elukohariigi sotsiaalkindlustusasutusest tõend A1. Kui tõendile A1 märgitud kindlustajariik ei ole Eesti, siis kohaldatakse inimese suhtes teise EL-i riigi õigusakte, sotsiaalmaks tasutakse teise liikmesriiki ning tal ei ole õigust Eesti ravikindlustusele2.
  • Eestisse lähetatud töötajat ei pea registreerima töötamise registris, sellisel juhul tuleb lähetajariigist esitada Tervisekassale tõend S1. Isiku sotsiaalmaks tasutakse lähetajariiki; 
  • inimese suhtes, kes elab teises liikmesriigis ja teeb sealt tööd Eesti tööandjale, kohaldatakse selle liikmesriigi, kus ta tööd teeb, sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte. Sotsiaalmaks tasutakse ning ravikindlustus vormistatakse samuti töö tegemise riigis3.
  • piirialatöötaja, kes töötab Eesti territooriumil, kuid kes elab teises EL-i riigis, kuhu ta naaseb korrapäraselt iga päev või vähemalt kord nädalas, saab taotleda Tervisekassast tõendit S1. Tõendi alusel on tal õigus vormistada ravikindlustus elukohariigis4.

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 1);

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta  art 13);

3 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 3);

4 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 17).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.