Tervisekassast

Organisatsioon

Tervisekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus.

Tervisekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Tervisekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Tervisekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

 • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
 • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
 • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
 • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Tervisekassa strateegilised eesmärgid 2025. aastani:

 • Terviseteekond – inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
 • Raviteekond – vajalik ravi on inimestele kättesaadav teenuste otstarbeka valiku kaudu
 • Digiteekond – tervisega seotud teenuste automatiseerimine lisab inimestele täiendavat aega
 • Tervisekassa on hinnatud teenusepõhine ravikindlustusorganisatsioon

Tervisekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud seaduses ja põhikirjas.

Tervisekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Tervisekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane.

Juhatus ja nõukogu

Juhatus

juhatus


 

Nõukogu

Tervisekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Tervisekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Tervisekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

 • Terviseminister - Riina Sikkut
 • Rahandusminister- Mart Võrklaev

Kindlustatute huvide esindajad

 • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees - Ulvi Tammer-Jäätes
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu liige - Elle Pütsepp

Tööandjate huvide esindajad

 • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
 • Eesti Tööandjate Keskliidu liige - Andi Kasak

Kontakt

Pöördu Tervisekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame  kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

Tervisekassasse saab pöörduda   

Pane tähele!

Palume kasutada Tervisekassa e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee. Samuti olete oodatud meiega ühendust võtma e-kirja teel info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või helistades klienditelefonile +372 669 6630. Vastamise ajad:E, T, K, N 8.30-16.30 R 8.30-14.00.

Dokumendid ja avaldused palume postitada aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113 või tuua Tervisekassa esinduste postkastidesse.

Tallinn, Lastekodu 48

Jõhvi, Nooruse 5

Tartu, Riia 142

Pärnu, Suur-Jõe 63

Tervisekassa esindused teenindavad kliente eelbroneeringu alusel. Broneeri aeg tervisekassa.ee/broneerimine või helista +372 669 6630.

Hoiame meie kõigi tervist!

 • Klienditelefonile +372 669 6630 helistamise kõne hind on paketipõhine, täpse info saate oma teenusepakkujalt. Kõned salvestatakse teeninduskvaliteedi parendamise eesmärgil.

 • Isiku tuvastamise teenus klienditelefonil (kuidas kasutada ja millist teavet väljastame)
 • Vastavalt töölepingu seadusele on klienditeeninduste tööajad lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval.

Tervisekassa keskkontor ja postiaadress

Aadress: Lastekodu 48, Tallinn 10113. Telefon: 669 6630

E-post: info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

Tervisekassa registrikood: 74000091


Taotluste esitamine

Isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.  Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse
 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga Lastekodu 48, Tallinn 10113

NB! Tundlikku teemat (nt terviseandmed) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüpteeritult või tähtkirjaga.

Dokumentide saatmine Tervisekassasse krüpteeritult

Kui soovid saata e-postiga tundlike andmetega dokumente, siis krüpteeri need DigiDoc4 tarkvaraga. Selleks vali adressaadiks „Haigekassa (Tervisekassa) krüpteerimissertifikaat“ ja seejärel krüpteeri dokument. Loe lisa.


Tervisekassa e-teenused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, saad kasutada järgmisi Tervisekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati
 • kontrollida õigust hambaproteesi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • kontrollida õigust hambaravi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte (teenuses - Retseptid)

Võta meiega ühendust

Pöördu Tervisekassa poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste. Vastuse saate keskmiselt 5 tööpäevaga kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Tervisekassasse võib helistada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kirjadele vastatakse eesti ja inglise keeles.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)
 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse Tervisekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn 10113
 • helistad Tervisekassa infotelefonile +372 669 6630 ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Tervisekassa töötajad

Tervisekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille liikmed esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Tervisekassa igapäevatööd juhib neljaliikmeline juhatus. 2020. aasta seisuga on Tervisekassas 200 töötajat.

Kõik töötajad

Tervisekassa töötajate e-posti aadressikuju on: eesnimi.perenimi [at] tervisekassa.ee . Nimedes on tähed asendatud järgmiselt: ä = a; õ ja ö = o; ü = u; š = s. Kui töötaja nimes on sidekriips, siis on see ka meiliaadressis: eesnimi-eesnimi.perenimi [at] tervisekassa.ee või eesnimi.perenimi-perenimi [at] tervisekassa.ee
Nimi Ametinimetus Osakond
Helje Karus Peaspetsialist Klienditeeninduse osakond
Hendrik Rannala Spetsialist Pilveosakond
Heti Pisarev Statistik-Analüütik Analüütika osakond
Igor Ljapin Peaspetsialist Tervisekommunikatsiooni osakond
Ilja Tsibisov Spetsialist Partnersuhtluse osakond
Inge Nõmm Assistent Õigus- ja teabehalduse osakond
Inge Ringmets Andmepäringute koordinaator ja andmeanalüütik Analüütika osakond
Inna Post Spetsialist Partnersuhtluse osakond
Irena Kalbus Assistent Õigus- ja teabehalduse osakond
Irene Roosipuu Spetsialist Järelevalve osakond
Irina Voolaid Menetlusspetsialist Finantsosakond
Irmi Kaju Menetlusspetsialist Klienditeeninduse osakond
Jaarika Järviste Osakonna juhataja Arendusosakond
Jana Metsavahi-Uustalu Assistent Õigus- ja teabehalduse osakond
Jana Püvi Konsultant Klienditeeninduse osakond
Jana Urtson Spetsialist Raviteenuste osakond
Janika Maidle Süsteemianalüütik Arendusosakond
Jelena Kont Osakonna juhataja Järelevalve osakond
Julika Leppik Teenusejuht Partnersuhtluse osakond
Jüri-August Kirch Osakonna juhataja Pilveosakond

Õigus- ja teabehalduse osakond

EP

Osakond nõustab Tervisekassa töötajaid ja lepingupartnereid õigusalastes küsimustes ning tagab Tervisekassa efektiivse toimimise läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Ergo Pallo

+372 620 8441

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseauditi juht

Erly Feld

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

+372 620 8492

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Panustame Tervisekassa arengusse läbi meie töötajate õnnestumise toetamise nende erinevatel karjäärietappidel.

Osakonna juhataja Krista Humal

+372 620 8461

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Tervisekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Tervisekommunikatsiooni osakond

DL

Osakonna pädevusse kuulub Tervisekassa avalike suhete, tervisekirjaoskuse turunduse ja projektide turundamine, avalike veebide haldus ja rahvusvahelise koostöö korraldamine

Osakonna juhataja Dan Lõhmus

+372 5621 6418

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Osakonna ülesanne on klientide nõustamine, Tervisekassa klienditeeninduskanalite haldamine ning töövõimetuslehtede menetlemine.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

+372 603 3627

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakond toetab tervishoiuteenuste osutajate võrgustiku. Nõustame partnereid, aitame neil ravikindlustuse maastikul orienteeruda ja sõlmime lepingud, et inimestele osutatud tervishoiuteenuste arved saaks Tervisekassa poolt tasutud. Me värbame perearste omanikuta jäänud nimistutele ning panustame tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamisse ja hindamisse.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

+372 744 7496

Tartu, Riia 142, 50411

Ravimite ja meditsiini- seadmete osakond

EL

Osakond tagab arstidele ja patsientidele vajalikud ravimid ja iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmed vastutades samal ajal selleks ettenähtud eelarve eest ja tagades, et maksuraha oleks otstarbekalt kasutatud.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

+372 620 8435

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine, raamatupidamise ja raviarvete menetlemise korraldamine. Lisaks kuulub osakonna pädevusse Euroopa Liidus osutatud tervishoiuteenuste hüvitamisega seonduv.

Osakonna juhataja Riho Peek

+372 620 8347

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Analüütika osakond

KHK

Osakonna ülesanne on muuta andmed informatsiooniks. Pakume osakondadele interaktiivseid töölaudu, lahendame üles kerkinud küsimusi suurema või väiksema analüüsiga; kus tarvis, loome statistilisi mudeleid leidmaks kodeerimise vigu, prognoosimaks nähtusi tulevikus. Lisaks anname igasugust analüütilist nõu.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

Pilveosakond

Jüri-August Kirch

Tiimi ülesanne on tehniliste IT teenuste ja toodete halduse korraldamine. Tiim vastutab, et Tervisekassa IT teenused ja tooted toimivad, intsidendid on lahendatud, muudatused on ellu viidud ja pilvede masinavärk toimib.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

+372 54 33 0155

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

Arendusosakonna juhataja Jaarika Järviste

Arendusosakond tagab tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele vastavate teenuste kiire ja kvaliteetse arenduse. Lisaks juhime eTervise tooteid ning toetame tervishoiu innovatsioonivõimekuse kasvu. Ikka selleks, et Eesti inimesele mugavate ja vajalike terviseteenuste valik laieneks kiiresti ja targalt.

Osakonna juhataja Jaarika Järviste

+372 603 3641

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Järelevalve osakond

JK

Osakonna pädevusse kuulub Tervisekassa ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise tagamine, mis hõlmab kahju ärahoidmist, tekitatud kahju ja alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmist kohtuväliselt või kohtumenetluse korras.

Osakonna juhataja Jelena Kont

+372 335 4491

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Üldjuhtimine

Rain Laane

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Tervishoid

Maivi Parv

Juhatuse liige Maivi Parv

+372 744 7449

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Digiteenused

Karl-Henrik Peterson

Juhatuse liige Karl-Henrik Peterson

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Auditi komitee

 1. Elle Pütsepp
 2. Kristi Toommägi
 3. Viktor Vassiljev

Raviteenuste osakond

TS

Osakond arendab kvaliteetset perearstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi läbi uute teenuste kättesaadavaks muutmise, raviteekondade ja teenusmudelite arendamise, kvaliteedi mõõtmise (sh patsiendi raporteeritud tulemused ja kogemus) ning toetavate tasustamismeetodite välja töötamise. Samuti tagame, et teenuste hinnad kataks teenuseosutajate tegelikke optimaalseid kulusid. Juhul kui vajalikud teenused Eestis kättesaadavad ei ole tasume ravi eest välismaal.

Osakonna juhataja Tiina Sats

+372 620 8473

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Kindlustus

Pille Banhard

Juhatuse liige Pille Banhard

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Haiguste ennetuse ja tervisedenduse portfellijuht

Portfellijuht Liis Kruus

Ravikindlustuse ja töövõimetushüvitiste teenusejuhid

Avely Raid-Lelov

Teenusega tagatakse Eesti ja Euroopa Liidu kindlustatute kindlustusandmete ning klientide põhiandmete ajakohasus ja usaldusväärsus andmekogus. See võimaldab vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavuse inimestele siseriiklikult ning piiriüleses olukorras. Kliendile väärtuse loomiseks tagame ravikindlustuse tervikliku käsitluse dokumentide vastuvõtmisest kuni aktiivse ja proaktiivse teavitamiseni kindlustuse teemadel.

Ravikindlustuse teenusejuht Avely Raid-Lelov

+372 443 0292

Infoturbe juht

Infoturbe juht Kristo Kapten

+372 620 8317

Riski- ja vastavusjuht

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.