Välislepingud

Suurbritannia - Kokkuleppe Eesti Vabariigi ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa ühendkuningriigi pädevate võimuorganite  vahel

Vene Föderatsioon - Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline kokkulepe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil RT II 1995, 46, 203

Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine RTL 1996, 50, 313

Sotsiaalministri 27. märtsi 1996. a määruse nr 11 «Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine» muutmine RTL 2001, 62, 858

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.