Sihtvalikute teemad 2020

I poolaasta

 • Histoloogiliste uuringute kodeerimise vastavus raviarvetele kantuga (Kokkuvõte)
 • Täiskasvanute vältimatu hambaravi põhjendatus (Kokkuvõte)
 • Soodusravimi Raxone (idebenoon) väljakirjutamise tingimuste täitmine (Kokkuvõte)
 • Ravimiteenuse 242R (anti-interleukiin-5) kasutamisel TTL-i rakendustingimuste täitmine (Kokkuvõte)
 • Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon (teenus 7005) (Kokkuvõte)
 • Projekti „Noorte reproduktiivtervise alane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“ rakendumine (Kokkuvõte)
 • E-konsultatsioon neuroloogia erialal (Kokkuvõte)
 • Ambulatoorselt, päevakirurgias, statsionaaris teostatud operatsioonid kõrva-nina-kurguhaiguste ja üldkirurgia erialal (Kokkuvõte)
 • Covid-19 patsientide ravi Kuressaare Haiglas (Kokkuvõte)

II poolaasta

 • Ravijuhendi "Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus (RJ-P/15.1-2017)" soovituste rakendamise hindamine (Kokkuvõte)
 • Ravijuhendi "Lamatiste käsitlus - ennetamine ja konservatiivne ravi (RJ-L/6.1-2016)" soovituste rakendamise hindamine (Kokkuvõte)
 • EMO triaaž (Kokkuvõte)
 • Insuldi raviepisoodi kliinilise kodeerimise hindamine (Kokkuvõte)
 • Koduse ventilaatorravi ja koduse hapnikravi ravipäeva kasutamise põhjendatus (Kokkuvõte)
 • Koduse parenteraalse toitmise ja enteraalse toitmise ravipäeva kasutamise põhjendatus (Kokkuvõte)
 • Sihtvalikute koondaruanne 2020 (Kokkuvõte)
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.