Register 2020. a menetletavate taotluste kohta

2020. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2020. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. 

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan.
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid.

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 6. märts 2020. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link

Taotluse nimi

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts      
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts      
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts      
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts      
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts      
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts      

1104

1104 lisa

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts

Lisaandmed 1104

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

   
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts      
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts      
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts      
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts      
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts      
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus    
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts      
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing      
1247 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu Eesti Haigekassa      
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa      
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts      
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel  Eesti Lastearstide Selts      
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts      
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts Lisaandmed 1306 MTH 1306 KTH 1306
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts   3D printimise tõenduse ülevaade KTH 1325
1332 Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts      
1333 Naerugaasiga sedatsioon hambaravis Eesti Hambaarstide Liit      
1334 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1334 KTH 1334
1343 Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral Eesti Kopsuarstide Selts     KTH 1343
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  2019 täiendatud KTH 1353
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts      
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1366 MTH 1366 2019 täiendatud KTH 1366
1376 Mitraalklapi perkutaanne plastika Eesti Kardioloogide Selts      
1377 Telemeetriline EKG monitooring Eesti Kardioloogide Selts      
1381 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1381   KTH 1381
1382 Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemi Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1382 KTH 1382
1383 Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutele Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1383 KTH 1383
1384 Endoskoopiline kolangioskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   MTH 1384 KTH 1384
1385 Endoskoopiline submukoosne dissektsioon Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing Lisaandmed 1385 MTH 1385 KTH 1385
1386 Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniib Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1386

MTH lisa 1386

KTH 1386
1387 Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumab Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1387

MTH lisa 1387

KTH 1387
1388 Eriõe vastuvõtt Eesti Õdede Liit

Lisaandmed 1388

Lisaandmed lisa 1 1388

Lisaandmed lisa 2 1388

Lisaandmed lisa 3 1388

   
1389 Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements) Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1389 KTH 1389
1390 Autoimmuunse pulmonaalse alveolaarse proteinoosi bioloogiline ravi anti_CD20-ga, 6-kuuline ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1390 MTH 1390 KTH 1390
1391 PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-ga Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts, L.Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  

MTH 1391

MTH lisa 1391

KTH 1391
1392 Peptiidretseptor-radionukleiidravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Endokrinoloogia Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nuleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1392 MTH 1392 KTH 1392
1393 PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmine Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts Lisaandmed 1393 MTH 1393 KTH 1393
1394 Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts Lisaandmed 1394 MTH 1394 KTH 1394
1395 Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendil Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

Lisaandmed (I osa) 1395; Lisaandmed (II osa) 1395 ; Lisaandmed (III osa) 1395; Lisaandmed (IV osa) 1395

   
1396 Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, 300 mg Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts Lisaandmed 1396 MTH 1396 KTH 1396
1397 Silma standardproteesi sobitamine Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1397    
1398 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur inotuzumabosogamitsiiniga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1398 MTH 1398 KTH 1398
1399 Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1399 MTH 1399  
1400 Silma eesmise segmendi topograafiline uuring Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1400 MTH 1400  
1401 Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuur Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts Lisaandmed 1401

MTH 1401

MTH lisa 1401

KTH 1401
1402 Silma siserõhu mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1402  
1403 Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaat Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1403
1404 Raviotstarbeline pehme kontaktlääts Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1404  
1405 Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT) Eesti Radioloogide Ühing Lisaandmed 1405 MTH 1405 KTH 1405
1406 Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1406 MTH 1406 KTH 1406
1407 Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviks Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1407 MTH 1407 KTH 1407
1408 Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1408

MTH lisa 1408

 
1409 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1409 MTH 1409 KTH 1409
1410 Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1410

MTH lisa 1410

 
1411 Bioloogiline ravi interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga 2. tüüpi põletikuga astma korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1411 MTH 1411 KTH 1411
1412 Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1412  
1413 Nägemistaju testid Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1413  
1414 Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopial Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing     KTH 1414
1415 Pahhümeetria Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1415

MTH lisa 1415

 
1416 Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1416 MTH 1416 KTH 1416
1417 Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1417

MTH 1417

MTH lisa 1417

KTH 1417
1418 Adjuvantravi trastuzumabemtansiiniga HER2-positiivse II-III staadiumi patsiendil, kel on jääktuumor rinnanäärmes ja/või lümfisõlmedes pärast neoadjuvantravi taksaani ja HER2-sihtmärkraviga (trastuzumabi või pertuzumabi ja trastuzumabi kombinatsiooniga) Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1418

MTH 1418

MTH lisa 1418

KTH 1418
1419 Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1419 MTH 1419 KTH 1419
1420 Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi   Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1420

MTH 1420

MTH lisa 1420

KTH 1420
1421 Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10 Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1421

MTH 1421

MTH lisa 1421

KTH 1421
1422 Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur; Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1422
1423 T-rakklümfoomi kemoimmunoteraapia, 1 ravikuur Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1423 MTH 1423

KTH 1423

1424 Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1424 KTH 1424
1425 Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiaga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1425 MTH 1425 KTH 1425
1426 Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ) Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1426 KTH 1426
1427 Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermoviriga Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   MTH 1427 KTH 1427
1428 Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korral Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1428 KTH 1428
1429 Logopeediliste teenuste kaasajastamine Eesti Logopeedide Ühing      
1430 Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis Eesti Anestesioloogide Selts Lisaandmed 1430   KTH 1430
1431 Uroloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1433 Kaugvastuvõtt eriarstiabis Eesti Haigekassa      
1434 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur Eesti Onkoteraapia Ühing

Lisaandmed 1434

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  KTH 1434
1435 Alfa-mannosidoosi (edaspidi AM) ravi alfavelmanaasiga, üks viaal 10 mg Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1435 KTH 1435
1436 Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks) Eesti Haigekassa   MTH 1436  
1437 Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1438 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur Eesti Haigekassa      

 

 

 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.