Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2017. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 113 ettepanekut, mille sisu, lisaandmete ja koostatud hinnangutega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud  ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

27. oktoobril 2017. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul oli tervishoiuteenuste loetelu (TTL) infopunktina ning otsuseid ei langetatud. Seetõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 26. novembriks 2017. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2017. a.

Uusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlusi ootame endiselt 31. detsembrini.

Eelinfona nende taotluste osas, mida haigekassa nõukogu 15. detsembri otsusega TTL-i ei lisata, kuid taotlejal on soov menetlust jätkata, on võimalik sellest teavitada ja vajadusel ka lisaandmeid esitada kuni 15. jaanuarini 2018. a.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotluseleTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
338Koguöö hingamise polügraafiline uuring Eesti Unemeditsiini Selts MTH 338KTH 338
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts  KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts  KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmasEesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisEesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts  KTH 855
896Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuurigaEesti Unemeditsiini Selts   
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineEesti Hematoloogide Selts  934 KTH
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühing  974 KTH
994Statsionaarne hospiitsteenusMTÜ Pallium   
1051Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts  1051 KTH
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineEesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts  KTH 1053
1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuurEesti Endokrinoloogia Selts  KTH 1058
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigaEesti Raidoloogia Ühing  KTH 1059
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts  KTH 1061
1063DermatoskoopiaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1063  
1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordEesti Oftalmoloogide Selts  KTH 1064
1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314REesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 KTH 1070
1073Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravisEesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1073
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1074
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajalSA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts  KTH 1087
1091Statsionaarsed taastusravi voodipäevadEesti Taastusarstide SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts  KTH 1094
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts  KTH 1099
1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH 1103
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Seltslisaandmed_1104 KTH 1104
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts  KTH 1118
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Selts  KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts  KTH 1120
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1121
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaamiEesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline raviEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts  KTH 1131
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts  KTH 1136
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Seltslisaandmed_1138MTH 1138KTH 1138
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1141
1144Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts  KTH 1144
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1152Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korralEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1152 KTH 1152
1154Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.Eesti Oftalmoloogide Selts  KTH 1154
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1160 KTH 1160
1163LümfiteraapiaEesti Lümfiteraapia Liitlisaandmed_1163 KTH 1163
1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1166
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1184Transporditeenuste ülevaatamineEesti Haigekassa   
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ   
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviEesti Kliinilise Toitmise Seltslisaandmed_1192 KTH 1192
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)Eesti Naistearstide Seltslisaandmed_1195 KTH 1195
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltslisaandmed_1197 KTH 1197
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltslisaandmed_1198 KTH 1198
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltslisaandmed_1199 KTH 1199
1200E-konsultatsioon eriarstilt eriarstileEesti Haigekassa   
1201Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele Eesti Kopsuarstide Selts MTH 1201KTH 1201
1202Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamineEesti Haigekassa   
1203„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.Eesti Haigekassa  KTH 1203
1204Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.Eesti HaigekassaPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1205Söömishäirete päevastatsionaari ravipäevEesti Psühhiaatrite Seltslisaandmed 1205MTH 1205KTH 1205
1206Orofatsiaalne müofunktsionaalne raviEesti Ortodontide Seltslisaandmed_1206MTH 1206KTH 1206
1207Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1207
1208N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmegaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts MTH 1208KTH 1208
1209Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed 1210MTH 1210KTH 1210
1211Ravikuur daratumumabiga, 100 mgEesti Hematoloogide Selts MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212Diabeetilise retinopaatia sõeluuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1213Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065Eesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 1213
1214Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.Eesti Taastusarstide Selts    
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1216Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädalEesti Onkoloogide Selts MTH 1216KTH 1216
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Seltslisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1221 KTH 1221
1222Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  Eesti Logopeedide Ühing MTH 1222KTH 1222
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1224E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduselEesti Haigekassa   
1225Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti HaigekassaPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1226Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.Eesti Haigekassa   
1227Ortodontia teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1228Hambaravi teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1229Hambaproteeside piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1230Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) Eesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1230 KTH 1230
1231Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1231MTH 1231KTH 1231
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Seltslisaandmed_1232MTH 1232KTH 1232
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Seltslisaandmed_1233 KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1234Digitaalne dermatoskoopiaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1234  
1235Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) Eesti Onkoloogide Seltslisaandmed_1235MTH 1235KTH 1235
1236Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduurEesti Onkoloogide Seltslisaandmed_1236 KTH 1236
12377508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskordEesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts  KTH 1237
1238Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtluselEesti Perinatoloogia Seltslisaandmed 1238MTH 1238KTH 1238
1239Kofeiinravi enneaegsele vastsündinuleEesti Perinatoloogia Seltslisaandmed 1239 KTH 1239
1240Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviksEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1241Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviksEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1242Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravideleEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1242MTH 1242KTH 1242
1243Neelamishäire MSA sõeltestEesti Logopeedide Ühinglisaandmed_1243MTH 1243KTH 1243
1244Neelamishäire GUSS-sõeltestEesti Logopeedide Ühinglisaandmed_1244MTH 1244KTH 1244
1245Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüsEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1245MTH 1245KTH 1245
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1246MTH 1246KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1247Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kuluEesti Haigekassa   
1248Üldkulude ülevaatamineEesti Haigekassa   
1249Sarvkesta sildamine riboflaviinigaEesti Oftalmoloogide Seltslisaandmed_1249 KTH 1249
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1251Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1252Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassalisaandmed_1253  
1254EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1255Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit  KTH 1255
1256Majutuse voodipäevEest Haigekassa   
1257Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1257KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS)Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.