Ravimikomisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid

2024. aasta protokollid

10. juuli 2024

 • Lisdeksamfetamiindimesülaat
 • Nirapariib + abirateroon
 • Odeviksibaat
 • Memo: ospeni soodusmäär

13. juuni 2024

 • Zanubrutiniib (KLL)
 • Zanubrutiniib
 • Relugoliks + östradiool + noretisteroon 
 • Voklosporiin

Ravimikomisjoni protokoll 13.06.2024

13. mai 2024

Ravimikomisjoni protokoll 13.05.2024

03. aprill 2024

 • Migalastaat
 • Berotralstaat
 • Avapritiniib
 • Emtritsitabiin + tenofoviiralafenamiid + biktegraviir  
 • Memo: opikapoon
 • Memo: DPP4-inhibiitorite väljakirjutamise tingimuste leevendamine
 • Memo: PCSK-9 väljakirjutamise tingimuste leevendamine 
 • Memo: toimeainet pegfilgrastiim sisaldavate ravimite hüvitamine Tervisekassa ravimite loetelu kaudu lisaks tervishoiuteenuste loetelule
 • Memo: Suukaudse semaglutiidi hüvitamise tingimuste laiendamine 

Ravimikomisjoni protokoll 03.04.2024

22. veebruar 2024

 • Darolutamiid
 • Budesoniid
 • Vigabatriin
 • Empagliflosiin
 • Sekukinumab
 • Abrotsiniib
 • Tafamidis

Ravimikomisjoni protokoll 22.02.2024

23. jaanuar 2024

 • Kannabidiool
 • Teriparatiid
 • Relugoliks
 • Guanfatsiin
 • Memo: Ranolasiini väljakirjutamise tingimuste muutmisest
 • Taotlus varasemast komisjonist: selumetiniib

Ravimikomisjoni protokoll 23.01.2024

 

07. detsember 2023
 • Ibrutiniib + venetoklaks
 • Zanubrutiniib (WM)

Ravimikomisjoni protokoll 07.12.2023

12. oktoober 2023
 • Avatrombopaag
 • Finerenoon
 • Triptoreliin
 • Olapariib

Ravimikomisjon protokoll 12.10.2023

13. september 2023
 • Somatropiin 

 • Selumetiniib 

 • Dapagliflosiin 

 • Olapariib 

 • Kladribiin 

 • Fremanezumab

Ravimikomisjon protokoll 13.09.2023

12. juuni 2023
 • Rimegepant
 • Risdiplaam

Ravimikomisjon protokoll 12.06.2023

1. juuni 2023
 • Mükofenoolhape
 • Treprostiniil
 • Somatrogoon
 • Opikapoon
 • Nirapariib

Ravimikomisjon protokoll 01.06.2023

28. aprill 2023

Ravimikomisjon protokoll 28.04.2023

23. märts 2023
 • Sofosbuviir + velpatasviir + voksilapreviir
 • Lorlatiniib
 • Ruksolitiniib
 • Osilodrostaat

Ravimikomisjon protokoll 23.03.2023

22. veebruar 2023
 • Inklisiraan
 • Budesoniid
 • Latanoprost + netarsudiil
 • KOK kolmikravi
 • Agomelatiin

Ravimikomisjon protokoll 22.02.2023

19. jaanuar 2023
 • Abematsikliib 
 • Ensalutamiid
 • Venetoklaks
 • Relugoliks + östradiool + noretisteroon
 • Veritsiguaat
 • IX hüübimisfaktor
 • JAK-inhibiitorid
 • Paxlovid

Ravimikomisjon protokoll 19.01.2023

29. november 2022
 • Alpelisiib
 • Osimertiniib
 • Satralizumab
 • Empagliflosiin
 • Emitsizumab
 • Tsüstilise fibroosi ravimid  (Kaftrio, Kalydeco ja Orkambi)

Ravimikomisjoni protokoll 29.11.2022

12. oktoober 2022
 • ATH ravimid
 • Matsitentaan
 • Osimertiniib
 • Semaglutiid

Ravimikomisjoni protokoll 12.10.2022

22. september 2022
 • Olapariib
 • Valsartaan + sakubitriil

Ravimikomisjoni protokoll 22.09.2022

18. august 2022
 • Dapagliflosiin
 • Tafamidis

Ravimikomisjoni protokoll 18.08.2022

16. juuni 2022
 • Inklisiraan

Ravimikomisjoni protokoll 16.06.2022

19. mai 2022
 • Apalutamiid
 • Lorlatiniib

Ravimikomisjoni protokoll 19.05.2022

21. aprill 2022
 • Ivakaftoor + tesakaftoor + eleksakaftoor ja ivakaftoor
 • Ivakaftoor + lumakaftoor

Ravimikomisjoni protokoll 21.04.2022

23. märts 2022

Ravimikomisjoni protokoll 23.03.2022

3. veebruar 2022
 • Olapariib
 • Ibrutiniib
 • Psoriaasi bioloogiline ravi
 • Epilepsiaravimite väljakirjutamise tingimuste ühtlustamine

Ravimikomisjoni protokoll 03.02.2022

9. detsember 2021
 • Molnupiraviir ja PF-07321332 + ritonaviir
 • Akalabrutiniib
 • Olapariib
 • Ursodeoksükoolhape

Ravimikomisjoni protokoll 09.12.2021

20. oktoober 2021
 • Empagliflosiin
 • Venetoklaks
 • Lastearstide ettepanek lehmapiimavalgu allergia ja talumatuse korral kasutatavate imikute toitesegude väljakirjutamise diagnoosikoodide laiendamiseks
 • Metüülfenidaat ja atomoksetiin

Ravimikomisjoni protokoll 20.10.2021

30. september 2021
 • Iksasomiib
 • Ofatumumab
 • Betaiin
 • Nintedaniib
 • Kariprasiin
 • PCSK9 inhibiitorid

Ravimikomisjoni protokoll 30.09.2021

2. september 2021
 • Risdiplaam

Ravimikomisjoni protokoll 02.09.2021

8. juuli 2021
 • Lenalidomiid
 • Dapagliflosiin
 • Ursodeoksükoolhape

Ravimikomisjoni protokoll 08.07.2021

15. aprill 2021
 • Darolutamiid
 • Entrektiniib
 • Nintedaniib
 • Glekapreviir + pibrentasviir

Ravimikomisjoni protokoll 15.04.2021

18. märts 2021
 • Abematsikliib
 • Atsikloviir
 • Empagliflosiin
 • Dapagliflosiin
 • Kariprasiin
 • Lisaküsimus: Taotlus välisravi rahastamiseks

Ravimikomisjoni protokoll 18.03.2021

Kokkuvõte ravimikomisjoni 2020. a tööst 

17. veebruar 2021
 • Akalabrutiniib
 • Alfa-2b-ropeginterferoon
 • Siponimood
 • Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud hulgiskleroosi ravimite väljakirjutamise tingimuste ühtlustamine
 • Ravimi Mavenclad (kladribiin) üleviimine tervishoiuteenuste loetelust ravimite loetellu
 • Ravimi Advagraf (takroliimus) väljakirjutamise tingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 17.02.2021

14. jaanuar 2021
 • Alirokumab ja evolokumab
 • Ruksolitiniib
 • Abematsikliib
 • Talasopariib
 • Siponimood
 • Lameda lihheni ravivõimaluste laiendamisest
 • Treprostiniili väljakirjutamise laiendamisest

Ravimikomisjoni protokoll 14.01.2021

15. oktoober 2020
 • Alirokumab
 • Evolokumab
 • Emitsizumab
 • Fremanezumab
 • Nirapariib
 • Semaglutiid
 • Ribotsikliib ja palbotsikliib
 • Haigekassa ettepanek C-hepatiidi ravimite hüvitamise tingimuste laiendamiseks
 • Riskijagamise digilahendusega seotud preparaatide väljakirjutamise tingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 15.10.2020

10. september 2020
 • Siponimood
 • Apalutamiid

Ravimikomisjoni protokoll 10.09.2020

13. august 2020
 • Busorumab

Ravimikomisjoni protokoll 13.08.2020

8. juuli 2020
 • Apalutamiid
 • Budesoniid
 • Raltegraviir

Ravimikomisjoni protokoll 08.07.2020

19. mai 2020
 • Semaglutiid
 • Ribotsikliib

Ravimikomisjoni protokoll 19.05.20

23. aprill 2020
 • Lenvatiniib DTC
 • Lenvatiniib HCC
 • Regorafeniib
 • Palbotsikliib
 • Olapariib
 • Sapropteriin
 • Burosumab
 • EHK ettepanek takroliimuse osas

Ravimikomisjoni protokoll 23.04.20

12. märts 2020
 • Burosumab
 • Kaltsipotriool + beetametasoon
 • Naatriumpikosulfaat + magneesiumoksiid + sidrunhape
 • EHK ettepanekud intranasaalsete toimeaineid flutikasoon või mometasoon sisaldavate ravimite, atüüpiliste

Ravimikomisjoni protokoll 12.03.20

21. jaanuar 2020

Ravimikomisjoni protokoll 21.01.20

10. detsember 2019
 • Pitolisant
 • Obetikoolhape
 • Olapariib
 • Venetoklaks
 • Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud
 • EHK ettepanekud antidepressantide, kroonilise migreeni ravivõimaluste, suukaudsete toimeaineid dienogest ja düdrogesteroon sisaldavate ravimite ja toimeaineid
 • tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin sisaldava ravimi osas

Ravimikomisjoni protokoll 10.12.19

16. oktoober 2019
 • Ensalutamiid
 • Midostauriin
 • Erenumab
 • Kariprasiin

Ravimikomisjoni protokoll 16.10.19

11. september 2019
 • Valsartaan+sakubitriil
 • Dabrafeniib/trametiniib
 • Seleksipaag
 • Edoksabaan (KVA)
 • Edoksabaan (VTE)
 • Ensalutamiid
 • Isavukonasool

Ravimikomisjoni protokoll 11.09.19

22. august 2019
 • Ulipristaalatsetaat
 • Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 22.08.19

19. juuni 2019
 • Midostauriin
 • Palbotsikliib
 • Kabosantiniib
 • Roflumilast

Ravimikomisjoni protokoll 19.06.2019

30. aprill 2019
 • Matsitentaan
 • Deltafollitropiin
 • EHK ettepanekuid adalimumabi, ACC LONG, FERRUM LEK siirupi ja SALAZOPYRINi; PROTOPIC, NALGESIN FORTE, TOBRADEX, DEXAMETHASONi, TAMOXIFENi ja DIVIGELi osas

Ravimikomisjoni protokoll 30.04.2019

14. märts 2019

Ravimikomisjoni protokoll 14.03.2018

31. jaanuar 2019
 • Ertugliflosiin ja ertugliflosiin+metformiin
 • Semaglutiid
 • Toitesegu
 • Palbotsikliib
 • Ribotsikliib
 • Ranolasiin
 • Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi taotlus
 • Alektiniib
 • Lisaküsimused (imatiniibi soodustingimuste laiendamine; ekulizumabi lisamine TTL)

Ravimikomisjoni protokoll 31.01.2019

5. detsember 2018
 • Vilanterool + umeklidiinium + flutikasoonfuroaat 
 • Vortioksetiin
 • Metotreksaat 
 • Apremilast
 • Osimertiniib
 • Lisaküsimused (Tagrisso lisamine soodusravimite loetellu)

Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2018

29. oktoober 2018
 • Alfaefmoroktokog
 • Midostauriin
 • Osimertiniib
 • Alektiniib
 • Lisaküsimused (alektiniibi lisamine soodusravimite loetellu; OSAK soodustingimuste muutmine; glatirameeratsetaadi,dimetüülfumaraadi ja teriflunomiidi väljakirjutamise tingimuste muutmine; Neotigasoni, Fucithalmicu ja Loratini hinnastamisest)

Ravimikomisjoni protokoll 29.10.2018

1. oktoober 2018
 • Ibrutiniib
 • Ensalutamiid
 • LHRH agonistid
 • Bromofenak
 • Enteraalne toitesegu
 • Tiotroopium
 • Taotlus varasemast komisjonist: formoterool+glükopürroonium+beklometasoon
 • Lisaküsimused (imatiniibi soodustingimuste laiendamine; Entresto väljakirjutamise tingimuste muutmine)

Ravimikomisjoni protokoll 01.10.2018

10. september 2018
 • Taotlus varasemast komisjonist: kariprasiin
 • Lisaküsimused (DPP-4 inhibiitorite võrdlev hinnastamine ja hüvitamine)

Ravimikomisjoni protokoll 10.09.2018

21. august 2018
 • Ribotsikliib

Ravimikomisjoni protokoll 21.08.2018

2. juuli 2018
 • Kariprasiin
 • Lisaküsimused (DPP-4 inhibiitorite võrdlev hinnastamine ja hüvitamine)

Ravimikomisjoni protokoll 02.07.2018

4. juuni 2018
 • Taotlus varasemast komisjonist: kabosantiniib
 • Lisaküsimused (DPP-4 inhibiitorite võrdlev hinnastamine ja hüvitamine)

Ravimikomisjoni protokoll 04.06.2018

7. mai 2018
 • Venetoklaks
 • Vinorelbiin
 • Trifluridiin + tipiratsiil
 • Lisaküsimused (OSAK soodustingimuste muutmine)

Ravimikomisjoni protokoll 07.05.2018

9. aprill 2018
 • Apremilast
 • Glekapreviir + pibrentasviir
 • Sofosbuviir + velpatasviir  
 • Nintedaniib
 • Lisaküsimused (Trimbow lisamine soodusravimite loetellu; abirateroon)

Ravimikomisjoni protokoll 09.04.2018

12. märts 2018
 • Dapagliflosiin
 • Degareliks
 • Kabosantiniib
 • Ravimite nintedaniib ja pirfenidoon väljakirjutamise tingimuste muutmise ettepanek
 • Lisaküsimused (memo: Ravimite ISDN-RATIOPHARM, INDOMET-RATIOPHARM, ATENOLOL-RATIOPHARM, DICLOFENAC-RATIOPHARM (spp) ja DICLOPRAM hinnastamisest ja hüvitamisest; O. Laius doktoritöö „Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia“; ravimikomisjoni 2017. a. kokkuvõte, EHK ülevaade 2017. a. kuludest)

Ravimikomisjoni protokoll 12.03.2018

15. jaanuar 2018
 • Dulaglutiid
 • Iksasomiib
 • Ulipristaalatsetaat
 • Elbasviir + grasopreviir
 • Tikagreloor 60mg

Ravimikomisjoni protokoll 15.01.2018

20. november 2017

 • Everoliimus
 • Evolokumab
 • Vilanterool+flutikasoonfuroaat
 • Degludek-insuliin 
 • Taotlused varasematest komisjonidest (glargiin-insuliin + liksisenatiid; valsartaan + sakubitriil)
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 20.11.2017

 

16. oktoober 2017

 • Osimertiniib
 • Glargiin-insuliin + liksisenatiid
 • Empagliflosiin
 • Panobinostaat
 • Taotlused varasematest komisjonidest (trametiniib, pomalidomiid)

Ravimkomisjoni protokoll 16.10.2017

 

4.september 2017

 • Dimetüülfumaraat
 • Abirateroon
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 04.09.2017

10.juuli 2017

 • Sakubitriil + valsartaan
 • Solifenatsiin
 • Pomalidomiid

Ravimikomisjoni protokoll 10.07.2017

22.mai 2017

 • Tsüklosporiin
 • Mannitool
 • Stiripentool
 • Trifluridiin + tipiratsiil
 • Lisaküsimused (kroonilise C-viirushepatiidi ravimite väljakirjutamise tingimuste täiendamine; tikagreloori ja klopidogreeli väljakirjutamise õiguse laiendamine)

Ravimikomisjoni protokoll 22.05.2017

03.aprill 2017

 • Siroliimus
 • Trametiniib
 • Taotlused eelmisest komisjonist (salbutamool + beklometasoon , idebenoon)
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 03.04.2017

06.märts 2017

 • Elbasviir + grasopreviir
 • Salbutamool + beklometasoon
 • Tikagreloor 60mg
 • Tikagreloor 90mg
 • Abirateroon
 • Taotlused eelmistest komisjonidest (bimatoprost, idebenoon, olapariib)

Ravimikomisjoni protokoll 06.03.2017

05.detsember 2016

 • Idebenoon
 • Olapariib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2016

07.november 2016

 • Valsartaan+sakubitriil 
 • Trametiniib
 • Nintedaniib
 • Olapariib
 • Taotlus eelmisest komisjonist (ibrutiniib)

Ravimikomisjoni protokoll 07.11.2016

05.september 2016

 • Bimatoprost
 • Ibrutiniib
 • Taotlus eelmistest komisjonidest (dulaglutiid)
 • Lisaküsimused (simepreviir; Azarga, Duotrav, Ganfort ja Vimovo; Atacand; ambrisentaan; Qtern ja Triveram; türosiinkinaasi inhibiitorid; pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravimid)

Ravimikomisjoni protokoll 05.09.2016

27.mai 2016

 • Lomitapiid
 • Olapariib
 • Taotlused eelmistest komisjonidest (apomorfiin, sorafeniib, regorafeniib, dimetüülfumaraat)
 • Lisaküsimused (asitromütsiin; välispidised MSPVA-d; tsüklosporiin; lühitoimeline fentanüül; antihüpertensiivsed kombinatsioonravimid; sitagliptiin)

Ravimikomisjoni protokoll 27.05.2016

18. aprill 2016

 • Apomorfiin
 • Brimonidiin+timolool
 • Flutikasoonfuroaat+vilanterool
 • Sonditoidud
 • Bosutiniib
 • Lisaküsimused (naloksegool; entekaviir)

Ravimikomisjoni protokoll 18.04.2016

7. märts 2016

 • Metotreksaat
 • Fingolimood
 • Takroliimus
 • Naloksegool
 • Regorafeniib
 • Pomalidomiid
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 7.03.2016

1. veebruar 2016

 • Tiotroopiumbromiid+olodaterool
 • Beeta-1a-peginterferoon
 • Dimetüülfumaraat
 • Ibrutiniib
 • Sorafeniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 1.02.2016

7. detsember 2015

 • Flutikasoon+aselastiin
 • Dulaglutiid
 • Treprostiniil
 • Lisaküsimused (Combigan; Lacipil; epoeiinravi; tsüklosporiin; süsteemse skleroosi ravijuhend)

Ravimikomisjoni protokoll 7.12.2015

2. november 2015

 • Dabrafeniib
 • Ruksolitiniib
 • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin
 • Mirabegroon
 • Treprostiniil
 • Sorafeniib
 • Lisaküsimused (metoprolool ja karvedilool; oksübutüniin; salmeterool+flutikasoon, budesoniid+formoterool, beklometasoon+formoterool; Sotsiaalministeeriumi ettepanek epoetiinide ja tsüklosporiini soodustuse laiendamiseks)

Ravimikomisjoni protokoll 2.11.2015

4. september 2015

 • Nintedaniib
 • Pirfenidoon
 • Timolool+tafluprost
 • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin
 • Olapariib
 • Lisaküsimus (bromokriptiin; J30; L23 ja L20; L13; D63 ja T86)

Ravimikomisjoni protokoll 4.09.2015

7. august 2015

 • Ruksolitiniib
 • Lenalidomiid
 • Botsepreviir
 • Simepreviir
 • Tiotroopiumbromiid
 • Atomoksetiin
 • Epinefriini väljakirjutamise tingimused

Ravimikomisjoni protokoll 7.08.2015

8. juuni 2015

 • Vortioksetiin
 • Brinsolamiid + brimonidiin
 • Talidomiid
 • Pirfenidoon
 • Dabrafeniib
 • Lisaküsimus (väljaarvamised)
 • Taotlused eelmistest komisjonidest (pomalidomiid, naftidrofurüül)

Ravimikomisjoni protokoll 8.06.2015

4. mai 2015

 • Klindamütsiin + tretinoiin
 • Epinefriin
 • Pomalidomiid
 • Lurasidoon
 • Metotreksaat
 • Brimonidiin + timolool
 • Umeklidiinbromiid + vilanterool 

Ravimikomisjoni protokoll 4.05.2015

9. märts 2015

 • Simepreviir
 • Flutikasoonfuroaat+vilanterool
 • Formoterool+beklometasoon
 • Astmaravimid
 • Lisaküsimus (Marevan/Marevan Forte, Trexan, L-Thyroxin Berlin-Chemie, Berlocid, Alcaine, Retafyllin, Hypothiazid, Ospen, Diprosalic ja Dexamethasone KRKA väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust)

Ravimikomisjoni protokoll 9.03.2015

13. veebruar 2015

 • Riotsiguaat
 • ATH ravimid
 • Dabrafeniib
 • Lenalidomiid
 • Taotlused eelmistest komisjonidest (Täiendav materjal ranolasiini, naftidrofurüüli ja klonasepaami küsimuses)

Ravimikomisjoni protokoll 13.02.2015

8. detsember 2014

 • Ranolasiin
 • Teriflunomiid
 • Pirfenidoon
 • Romiplostiim
 • Hüübimisfaktorid
 • Lisaküsimus (abirateroon)      

Ravimikomisjoni protokoll 8.12.2014

14. november 2014

 • Everoliimus
 • Imikvimood
 • Naftidrofurüül
 • Ivabradiin
 • Empagliflosiin
 • Lisaküsimused (imatiniib, vorikonasool, ravimite loetellu kantud hinnakokkuleppeta ravimite väljaarvamine loetelust)

Ravimikomisjoni protokoll 14.11.2014

12. september 2014

 • Toitesegud
 • Abirateroon
 • Dienogest+östradioolvaleraat
 • Lenalidomiidi väljakirjutamistingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 12.09.2014

11. august 2014

 • Dapagliflosiin
 • Dienogest+östradioolvaleraat
 • Flutikasoon + aselastiin
 • ATH ravimite soodustingimuste muutmine
 • Lisaküsimus (hinnakokkuleppeta ravimite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust)

Ravimikomisjoni protokoll 11.08.2014

16. mai 2014

 • Aksitiniib
 • Nepafenak
 • Alogliptiin
 • Flutikasoon+vilanterool
 • Ulipristaal
 • Nalmefeen
 • Sotsiaalministeeriumi algatus (atsetüültsüsteiin)

 Ravimikomisjoni protokoll 16.05.2014

11. aprill 2014

 • Gosereliin, triptoreliin
 • Abirateroon
 • Aksitiniib
 • Pasopaniib
 • Hüübimisfaktorid

 Ravimikomisjoni protokoll 11.04.2014

10. märts 2014

 • Dapaglifosiin
 • Liksisenatiid
 • Vildagliptiin
 • Metformiin+vildagliptiin
 • Denosumab
 • Apiksabaan/dabigatraan/rivaroksabaan
 • Agomelatiin
 • Vemurafeniib

 Ravimikomisjoni protokoll 10.03.2014

10. veebruar 2014

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.