Ravi rahastamise lepingud 2021

 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2021)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2020)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2021)
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (alates 01.04.2021)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021)
Rahalised lisad
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2021-31.12.2021)
 • Lisa 5. Hambaravi
 • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Eelnevalt 2021. aastal kehtinud lisad
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (01.01.2021-30.06.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.04.2021-30.06.2021)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (01.01.2020-19.05.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.01.2021-31.03.2021)
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (01.01.2021-31.03.2021)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (01.01.2021-31.03.2021)
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.