Rahvatervise komisjon

Tervisekassa rahastab haiguste ennetamise ja tervise edendamise sihtotstarbelisi projekte. Projektidel on selged eesmärgid, tõenduspõhisus ja tulemuslikkuse indikaatorid. Arvestatakse ka ennetava tegevuse põhjus-tagajärg seoseid, et vähendada Tervisekassa kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile.

Lähtuvalt Tervisekassa arengukavast  keskendume inimeste teadlikkuse tõstmisele ning tervisekäitumise suunamisele. Kavas on laiaulatuslikud teabekampaaniaid, kvaliteedi ja tervishoiusüsteemi edendamine, kavas on jätkata teavitamist kasvajate tekkega seotud riskidest ning sõeluuringutel osalemise kasulikkusest. Keskendume ka laste tervislikule arengule ning teeme koostööd patsiendiühenduste ja erialaseltsidega. Tegevused teostatakse Eesti rahvastiku tervise arengukava osana.

Tervisekassa juhatust nõustab rahvatervise komisjon, mille ülesandeks on anda nõu ja soovitusi rahvastiku tervise huve silmas pidades. Komisjoni tegevuse eesmärk on elanikkonna tervise edendamine, haiguste ennetamine ja tervisekäitumise kujundamine kooskõlas Tervisekassa arengukavas sätestatud tegevustega. Rahvatervise komisjoni tööd administreerib Tervisekassa tervishoiuosakond.

Komisjoni kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

Organisatsioon

Komisjoni liige

Tervisekassa

Maivi Parv

Sotsiaalministeerium

Katrin Karolin

Tervise Arengu Instituut

Tiia Pertel

Eesti Perearstide Selts

Le Vallikivi

Eesti Tervisedenduse Ühing

Lea Saul

Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut

Anneli Uusküla

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

Eha Rüütel ja Sirje Vaask

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond

Dagmar Kutsar

Maakonna tervisenõukogude esindaja

Lea Saul

Eesti Hambaarstide Liit

Marek Vink

Eesti Pereõdede Seltsing

Katrin Kippar

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.