Plaanilise ravi avamine

Hambaravi

 • Kui inimesel on vajadus hambaraviks, tuleks tal esmalt ühendust võtta oma hambaarstiga ja küsida, kas arst teeb vastuvõtte. Vastuvõtu ajal peab arst kandma isikukaitsevahendeid, mille nõuded on kehtestanud Terviseamet.
 • Haigekassa lepingupartnerite ja haigekassa tasustatud teenuste puhul tasub isikukaitsevahendite eest haigekassa. Haigekassa tasub isikukaitsevahendite eest laste hambaravis ja haigekassa rahastusel ortodontia teenuste, vältimatu abi, puudega inimeste hambaravi ja hambaravi- ja proteesihüvitise visiitide korral.
 • Tasuliste teenuste korral, juhtudel kui hambaravi- ja proteesihüvitis on kasutatud ja nende hambaravikabinettide puhul, kel lepingut pole, tasub isikukaitsevahendite kulu patsient.
 • Kõik vältimatut hambaravi osutavad haigekassa lepingupartnerid leiab haigekassa kodulehelt. Valvekliinikut, kes osutavad vältimatut abi iga päev, sh nädalavahetustel, leiab siit.
 • Vastuvõtule tulles peab olema terve ja ilma viirushaiguse sümptomiteta. Samuti ei tohi teadaolevalt olla kokkupuudet koroonaviirusega nakatunud inimesega.
 • Vähemalt kaks päeva enne vastuvõtule tulekut annab hambakliinik patsiendile juhised, kas vastuvõtt toimub, kuidas kliinikusse siseneda, et tagada nii desinfitseerimine kui ka teiste patsientidega mitte kokkupuutumine või kahemeetrine vahe ootesaalides.
 • Vastuvõtule saabudes peavad nii patsient kui tema saatja täitma COVID-19 tervisedeklaratsiooni. Deklaratsiooni tuleb märkida, kas olete ise viirust põdenud, on seda teinud teie lähedane või olete praegugi haige. Edasise ravi otsustab tema raviarst.
 • Üldjuhul hambaarstile minekuks koroonaviiruse testi pole vaja, kuid näiteks enne narkoosis hambaravi tegemist tuleb see siiski teha. Testi vajalikkuse otsustab arst.
 • Koroonaviiruse test peab olema tehtud mitte rohkem kui 48 tundi enne vastuvõttu ja testi tegemise korraldab raviarst, kaasates selleks vajadusel perearsti.
 • Info, kus testi teha, annab inimesele testi läbiviija.
 • Vanuse või krooniliste haiguste tõttu riskigruppi kuuluvatel inimestel on soovitus ravi kuni eriolukorra lõpuni edasi lükata.

Sõeluuringud

 • Erinevad vähi sõeluuringuid, noorsportlaste tervisekontrolle ja hambaarsti juurest lastele tehtavaid ennetavaid kontrolle alustatakse plaanilise ravi avamise järgmises etapis.
 • Selle kohta annab infot Terviseamet, vastavalt koroonaviiruse arengutele.

Perearsti vastuvõtud

 • Perearst saab anda nõu ka kaugvastuvõtu ehk näiteks telefoni teel, samuti kirjutada välja retsepte.
 • Perearstil on võimalus kasutada eriarstiga konsulteerimiseks jätkuvalt  ka e-konsultatsiooni.
 • Vastuvõtule tulles peab olema terve ja ilma viirushaiguse sümptomiteta. Samuti ei tohi teadaolevalt olla kokkupuudet koroonaviirusega nakatunud inimesega.
 • Inimesele antakse aega broneerides vastavalt tervisemurele juhendid, kuidas hoonesse siseneda.
 • Vastuvõtule saabudes peavad nii patsient kui tema saatja täitma COVID-19 tervisedeklaratsiooni. Perearstikeskuse töötajad kannavad isikukaitsevahendeid vastavalt Terviseameti juhendile.
 • Patsient peab kogu keskuses viibimise aja kandma kirurgilist maski ja see antakse tervisekeskuses kohapeal.

Eriarsti vastuvõtt

 • Hetkel on viiruse leviku tõttu jätkuvalt eelistatud kaugvastuvõtud ehk telefoni- või videokonsultatsioon.
 • Plaanilise eriarstiabi avanedes kutsub tervishoiuasutus vastuvõtule ka need patsiendid, kelle vastuvõtt kannatas eriolukorra alguses oodata. Nende patsientidega suhtleb tervishoiuasutus otse, pakkudes uut vastuvõtuaega.
 • Kui saatekiri eriolukorra ajal kehtivuse kaotanud, võtab raviasutus patsiendi vastu. 
 • Kui inimesel on aeg eriarsti vastuvõtuks või plaaniliseks raviks ja tervishoiuasutusest pole temaga ühendust võetud, saab patsient kohale minna.
 • Kui tegemist on aerosoole tekitava protseduuriga, antakse patsiendile saatekiri koroonaviiruse testile mitte rohkem kui 48 tundi enne vastuvõttu. Juhised, kus testi saab teha ja saatekirja annab ravi koordineeriv arst või tervishoiuasutus.
 • Sellisel juhul tasub koroonaviiruse testi eest raviasutusele haigekassa.
 • Patsient läbib tervishoiuasutuses triaaži, mõõdetakse tema kehatemperatuuri, antakse kirurgiline mask ja juhatatakse ootesaali, kus peab olema tagatud inimeste vahel kahemeetrine vahe.
 • Vastuvõtule saabudes peavad nii patsient kui tema saatja täitma COVID-19 tervisedeklaratsiooni. Deklaratsiooni tuleb märkida, kas olete ise viirust põdenud, on seda teinud teie lähedane või olete praegugi haige. Patsiendi edasise ravi otsustab tema raviarst.
 • Pärast patsiendi külastust vastuvõtukabinet desinfitseeritakse.

Kui sul on eriolukorra ajal tekkinud vajadus eriarsti vastuvõtuks:

 • Võta ühendust oma perearstiga ehk perearst on Sinu esimene kontakt tervisemure korral.
 • Perearstil on omakorda mitu võimalust. Esiteks saab ta patsiendiga suhelda, täpsustada tervisemuret ja suurema osa tervisehädade puhul aitabki inimest tema perearst
 • Kui perearstil on täiendavaid küsimusi eriarstile, saab perearst teha e-konsultatsiooni, mille eest haigekassa tasub. E-konsultatsiooni saab hetkel teha 23 erialal.
 • Kui eriarst ja perearst peavad eriarsti vastuvõttu vajalikuks, saab eriarst, kes e-konsultatsiooni tegi, ravi üle võtta.
 • Seejärel on arvestades patsiendi tervisemure kriitilisust eriarsti otsustada, kas ta kutsub inimese enda juurde vastuvõtule või teeb temaga kaugvastuvõtu.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.