Meditsiiniseadmete müük läbi retseptikeskuse

Apteek või Tervisekassaga meditsiiniseadmete müügilepingu sõlminud ettevõte (edaspidi ms müüja) müüb Tervisekassa meditsiiniseadmete loetellu (edaspidi meditsiiniseadmete loetelu) kantud meditsiiniseadmeid meditsiiniseadme kaardi alusel (edaspidi ka kaart). Alates 1. oktoobrist 2012. aastast vormistatakse meditsiiniseadme kaart digitaalselt retseptikeskuses sarnaselt digitaalsele ravimiretseptile.

Meditsiiniseadme kaart vormistatakse meditsiiniseadme rühmale ning konkreetse pakendi ostab isik apteegist või ms müüjalt (ravimitega võrreldes võib siin paralleeli tuua toimainepõhise ravimiretseptiga). Digitaalse kaardi vormistamisel moodustatakse alati kaks dokumenti: meditsiiniseadme kaart ja kaardiga seotud meditsiiniseadme müümiseks vajalik abidokument - meditsiiniseadme retsept (edaspidi ms retsept).

Apteek ja ms müüja näeb ja müüb isiku ms retsepte, millele on kuvatud kõik vajalikud kaardi andmed (vt lõik „Juhis meditsiiniseadme müügiks läbi retseptikeskuse“), sealhulgas ka välja ostmata limiitkoguse jääki. Kui isikul jääb retsepti realiseerimise järgselt veel limiitkogust kaardile alles, tekib süsteemi uus väljakirjutatud staatusega ms retsept. Ms retsepte genereeritakse kasutamata limiidijäägi ostmiseks seni, kuni kogu perioodi limiit on välja ostetud või kuni kaardi kehtivus lõpeb.

Meditsiiniseadme kaardid on kas korduva või ühekordse limiidiperioodiga. Ühekordse limiidiperioodiga kaardi korral aegub kaart peale limiidiperioodi lõppu. Meditsiiniseadmete korral, kus patsiendi tervislik seisund ehk vajadus võib ajas muutuda või tegu on kallihinnaliste seadmetega, on kaardi kehtivus ühekordne. Korduva limiidiperioodiga kaartide puhul uueneb õigustatus ehk tekib uus retsept automaatselt, sest suure tõenäosusega patsiendi vajadus ajas oluliselt ei muutu. Korduvad kaardid uuenevad iga limiidiperioodi alguses (enamasti 01.01 ja 01.07). Kui isikul jääb limiidiperioodi lõpus osa meditsiiniseadmete jääki ostmata, siis see ostmata jääk järgmisse limiidiperioodi edasi ei kandu, vaid jääbki realiseerimata. Limiidiperioodi (poolaasta, aasta) vahetumise ajal tekib kehtiva meditsiiniseadme kaardi alusel uude limiidiperioodi ms retsept uue algse limiidiga ja kõik kordub kuni kaardi kehtivuse lõpuni. 

Vaata tabelist erinevate valdkondade meditsiiniseadme kaartide kehtivusaega ning kas tegemist on ühekordse või korduva kaardiga.

Juhis meditsiiniseadmete müügiks läbi retseptikeskuse

Autentimine retseptikeskuse kaudu meditsiiniseadme müügiks toimub samal aadressil ja viisil, mis ravimite puhul. Sarnaselt ravimiretseptidele tuleb isikule vormistatud ms retseptide leidmiseks sisestada järgmised andmed:

 • Patsiendi isikukood
 • Ostja isikukood
 • Vajadusel retsepti koostamise ajavahemik (alguskuupäev ja lõppkuupäev)

Apteegis tulevad isiku retseptide valikusse nii ravimi kui ka meditsiiniseadme retseptid, ms müüjad seejuures näevad ainult välja ostmata kehtivaid ms retsepte. Ms retseptid leiab numbri (9-ga algav nr) ja meditsiiniseadme rühma nimetuse järgi.

Isiku ms retsepti avamisel näeb apteek/ms müüja järgmiseid kaardi andmeid:

 • Meditsiiniseadme retsepti number
 • Retsepti liik: meditsiiniseadme retsept
 • Kaardi väljakirjutamise kuupäev
 • Retsepti väljakirjutamise kuupäev 
 • Väljastaja (s.t kaardi välja kirjutanud) raviasutuse ja arsti andmed (sarnaselt ravimiretseptile)
 • Isiku kohta sisestatud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, kindlustatus jms).
 • Retseptiga seotud meditsiiniseadme kaardi number
 • Meditsiiniseadme kaardi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 • Meditsiiniseadme limiidiperioodi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 • Meditsiiniseadme rühm (kood ja meditsiiniseadme rühma nimetus)
 • Meditsiiniseadme hüvitamise tingimus (kood ja hüvitamise tingimuse nimetus)
 • Meditsiiniseadme limiitkogus (vastavalt määruses kehtestatule ühe limiidiperioodi maksimaalne limiitkogus)
 • Meditsiiniseadme limiitkoguse jääk (kogus, mis isikul on antud limiidiperioodil veel välja ostmata)
 • Meditsiiniseadme hüvitamise määr (protsent meditsiiniseadme pakendi piirhinnast, mis tasutakse Tervisekassa poolt)

MS retsepti realiseerimiseks tuleb sisestada andmed müüdava meditsiiniseadme kohta:

 • Meditsiiniseadme pakendi koodikeskuse kood
 • Müüdavate pakendite arv
 • Ühe pakendi hind ehk müüdava meditsiiniseadme tegelik jaemüügihind (nt kui müüakse 3 pakendit, tuleb ikkagi sisestada 1 pakendi maksumus).
 • Tervisekassa poolt hüvitatav summa

Koondarve ja müügiandmete esitamine

Tegevused koondarve esitamisel on samad, mis ravimiretseptide koondarve esitamisega.

Koondarve tüübiks tuleb valida MR.

Tehniliste probleemide korral meditsiiniseadme müügil saab sarnaselt ravimitele kasutada operaatorteenust, tel 606 0909.

Apteegid ja ms müüjad, kellel puudub oma infosüsteem, saavad digiretsepte menetleda läbi veebipõhise portaali MISP2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.