Kaugteenuste näidisprojektid

Tervisekassa kuulutas 9.11.2020 välja kaugteenuste näidisprojektide konkursi, et kiirendada kasutajamugavate ja suure kasupotentsiaaliga kaugteenuste kasutuselevõttu. Konkursi raames toetati uute kaugteenuseid sisaldavate terviklike teenusmudelite välja töötamist, varast rakendamist ja mõju hindamist tervisesüsteemile. Lisaks katsetati uusi tasustamismudeleid, mis võimaldaksid kaugteenusmudelite kasutuselevõttu näidisprojekti eduka lõppemise järgselt.  

Näidisprojektide konkursil kandideerinud projektid pidid vastama ühele või mitmele Eesti tervisesüsteemi arenguvajadustest: krooniliste haiguste ägenemise ennetamine, ravi järjepidevuse parandamine, vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavuse parandamine. 

Konkursi orienteeruv eelarve oli 1 000 000 eurot. Näidisprojekte rahastati Tervisekassa innovatsioonifondist. Toetust saanud näidisprojektid selgitati välja kahe-etapilise taotlusvooruga. Taotlusi hindas mõlemas voorus laiapõhjaline hindamiskomisjon, kus lisaks tervisekassale ja sotsiaalministeeriumile olid esindatud ka Eesti Nooremarstide Ühendus, Patsientide Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, teadusasutused, innovatsiooni- ja tervisesüsteemi eksperdid.  

Esimeses voorus esitati 33 projektiideed, millest kümnele ideele anti 10 000€ toetust, et projektiplaan ette valmistada, sh idee edasiarendamine, koostööpartnerite kaasamine ning üksikasjaliku tegevus- ja ajakava koostamine. Tervisekassa pakkus omalt poolt meeskondadele toetusprogrammi, mis koosnes teenusedisaini töötoast, mõju hindamise koolitusest, mentorpäevast ja võimalustest projektimeeskondadel omavahel kogemusi vahetada. 

Teises voorus antava toetuse suurus ei olnud ette määratud, vaid sõltus projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest. Teises voorus sai toetust 4 kaugteenuste näidisprojekti, mille kohta saab lugeda siit. Teine voor jagunes kaheks etapiks: kaugteenusmudeli rakendamise ettevalmistamine (01.05.2021 – 31.12.2021) ja rakendamine (01.01.2022 – 30.06.2023). Ettevalmistavas etapis anti toetust kaugteenusmudeli väljatöötamiseks, teostatavusuuringu läbi viimiseks ja kaugteenusmudeli mõju hindamise uuringu ettevalmistamiseks. Rakendamise etapis anti toetust kaugteenusmudeli mõju hindamise läbi viimisega seotud haldus- ja arenduskuludeks. 

Rakendamise etapi lõppedes esitasid projektimeeskonnad lõppraporti, mis sisaldas läbiviidud mõju-uuringu tulemusi. 26. september 2023 toimus konkursi I lõpphindamine, mille sisuks oli perearstiabis läbiviidud projektid. 15. november 2023 toimus konkursi II lõpphindamine, mille sisuks oli eriarstiabis läbiviidud projektid. 27. märts 2024 toimus näidisprojektide konkursi lõpetamine. 

Konkursiga seotud dokumendid leitavad dokumentide loendis lehekülje lõpus.

Küsimuste korral: kristin.kuusk [at] tervisekassa.ee (kristin[dot]kuusk[at]tervisekassa[dot]ee) 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.