Digiretsept apteegile

Digiretsepti kasutusjuhend infosüsteemita apteegile

Apteekidel, kellel puudub oma infosüsteem, saavad ennast registreerida, digiretsepte vaadata ja väljastada veebipõhises portaalis aadressil  misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Patsiendipõhine müügiloata ravimite taotlemine

Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eesti Vabariigis müügiluba ehk mida pole Eestis registreeritud. Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjuseid – müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend, keerulisemal juhul ei ole ravimi toimeainel üldse Eestis müügiluba.

Müügiloata ravimi kasutamist võib taotleda arst konkreetsele patsiendile, tervishoiuasutus kasutamiseks oma asutuses ning erialaselts kõigile teatud diagnoosiga haigetele Eestis.

Müügiloata ravimi retsept-taotluse koostamine:

 1. Arst koostab digiretsepti müügiloata ravimile ning valib loendist põhjenduse, miks seda teha soovitakse (nt Eestis puudub sama toimeainega ravim vm). 
 2. Müügiloata ravimi retsept-taotlus liigub läbi retseptikeskuse Ravimiametisse.
 3. Ravimiamet menetleb taotlust ning saadab retseptikeskusesse otsuse müügiloata ravimi kasutamise osas.
 4. Patsient saab jälgida Patsiendiportaalist otsuse staatust, kas on "ootel", "negatiivne" või "positiivne".
 5. Ravimiamet teavitab arsti otsusest e-maili teel.
 6. Arst teavitab otsusest patsienti.
 7. Patsient saab minna endale sobivasse apteeki (taotlus ei seo patsienti enam konkreetse apteegiga).
 8. Positiivse otsuse korral  broneerib apteek enda jaoks retsepti,  tellib müügiloata ravimi hulgimüügist ja müüb seejärel ravimi patsiendile. Negatiivse otsusega retsept ei ole apteegist realiseeritav. 

Operaatorteenus

Operaatorteenuse telefoninumber on 606 0909  (E-R 8.00-17.00). Juhul, kui liinid on hõivatud või mõnel muul põhjusel teenindaja kohe ei vasta, siis on apteekidel võimalik valida tagasihelistamine ning seejärel võtab meie teenindaja helistajaga ise ühendust. Kõik operaatorteenusele tehtud kõned salvestatakse.

Operaatorteenuse eesmärk on aidata tehniliste tõrgete korral (nt häired internetiühenduses) apteekril müüa patsiendile digiretseptiga välja kirjutatud ravimit. Kõik operaatoriteenusele tehtud kõned salvestatakse.  

Kui apteegis puudub ajutiselt internetiühendus, aitab operaator süsteemist üles leida patsiendi digiretseptid, et nende alusel vajalik ravim väljastada ja retsept apteegile broneerida. Kui internetiühendus on taastunud, tuleb apteegil retsepti müük ka süsteemis lõpetada. Broneeritud retseptid leiab retseptikeskusest patsiendi ja ostja isikukoodi sisestamisel.

Retsepti broneerimiseks operaatoriteenuse abil tuleb teil operaatorile teatada järgmised andmed:

 1. Apteegi tegutsemiskohakood - leitav ravimiameti kodulehelt
 2. Proviisori või farmatseudi kood  - leitav terviseameti kodulehelt
 3. Ravimi väljaostja isikukood
 4. Patsiendi isikukood
 5. Retsepti väljakirjutamise aeg
 6. Oma salasõna (valitakse ise ja sisestatakse spetsiaalse teenuse abil, mille kirjeldus on lisatud allpool)

Kui patsiendil on mitmeid retsepte, tuleb teil teada ka teisi andmeid, mille alusel retsept välja valida:

 1. Ravimi või toimeaine nimi
 2. Väljakirjutanud arsti nimi või eriala
 3. Digiretsepti number (kui on teada)

Juhul kui olete leidnud vea, mis teie arvates ei tulene teie apteegis kasutatavast tarkvarast, saate sellest operaatorile teada anda. Palume teil esitada järgmised andmed:

 • Veateate tekst ja teate kood (juhul, kui on näha).
 • Teie sisestatud andmed või muu, mida operaator peab vajalikuks täpsustada.

Kui apteegist helistab inimene, keda operaatoril ei õnnestu tuvastada, ei ole operaatoril õigust delikaatseid isikuandmeid (k.a info retseptide kohta) telefoni teel edastada.

Retseptikeskuse üldiste tõrgete korral teavitatakse apteekreid e-maili teel. Teavituse saamiseks esitage palun taotlus Tervisekassa mailiaadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Digiretsept kehtib sama kaua nagu paberretsept ehk tavaline ühekordne retsept kuni 60 päeva, kolmekordne retsept kokku kuni 180 päeva ja narkootilise ravimi retsept maksimaalselt 14 päeva. Arstil on õigus retsepti pikkust piirata.

Paberretseptid ei kao käibelt, need on digiretseptiga samal ajal kasutusel.

Ravimit saab osta kohe, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud.

Ravimit saab osta apteegist kohe pärast seda, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud. Ravimi väljaostjal peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Apteeker leiab retseptikeskusest õige retsepti üles patsiendi isikukoodi abil.

Kui retsept on avalik või volitatud, siis peab teise eest ravimit ostev inimene ütlema patsiendi isikukoodi ja esitama enda isikut tõendava dokumendi. Mitme retsepti korral on hea, kui teatakse ka ravimi nime, väljakirjutamise kuupäeva, arsti nime või eriala.

Digiretsepti alusel saab ravimit osta ainult üks kord. Vajadusel on võimalik osta väiksem kogus, kui retseptile on kirjutatud. Välja ostmata ravimikogust ei saa hiljem sama retsepti alusel enam osta. Arst peab selleks kirjutama uue retsepti.

Kõiki oma digiretsepte näeb riigiportaalis eesti.ee ja terviseportaalis terviseportaal.ee. Sealt on võimalik näha ka seda, kas ravim on välja ostmata või juba välja ostetud. Kui interneti kasutamise võimalus puudub või pole ID-kaarti, saab retseptide kohta infot ka oma perearstilt või apteekrilt, kes näevad kõiki patsiendile välja kirjutatud digiretsepte.

Infot oma alaealise lapse digiretseptide kohta saab näha terviseportaalis terviseportaal.ee. Selleks peab lapsevanem portaali enda ID-kaardiga sisse logima, avalehel vajutama „Vaheta rolli“ ja valima loetelust esindatavaks enda lapse. Seejärel on võimalik vaadata lapse terviseandmed, sh digiretsepte.

Riigiportaalist eesti.ee oma lapse retseptide vaatamiseks tuleb lapsevanemal riigiportaali sisse logida lapse ID-kaardiga.

Arstid ja apteekrid näevad väljakirjutatud retsepte, kusjuures igast vaatamisest jääb jälg. Inimene saab riigiportaalis www.eesti.ee tutvuda, kes ja millal ta andmeid on vaadanud.

Arst saab vajaduse korral tühistada nii enda kui teise arsti poolt väljakirjutatud retsepti.

Retsepti soodusmäär arvutatakse Retseptikeskuses ja kui Retseptikeskus on soodusmäära arvutamisega eksinud tuleb ühendust võtta Tervisekassaga ning esitada allkirjastatud avaldus koos ravimi ostutšekiga. Kui Retseptikeskus on patsiendi kahjuks eksinud, hüvitab Tervisekassa tekkinud kahju seadusest tulenevas määras.

Paberretsepti saab välja kirjutada erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal. Ka juhul, kui digiretsepti ei ole otstarbekas koostada, saab arst väljastada paberretsepti.

Eestis väljastatud digiretseptiga ravimi ostmine teistes (teenusega liitunud) Euroopa riikides muutus võimalikuks alates 2020. aastast, kui avati teenus Eesti ja Soome vahel. Riigid, millega on Eestil digiretseptide andmevahetus loodud, on leitavad siin: https://tehik.ee/piiriulene-andmevahetus. Riike liitub teenusega järk-järgult vastavalt teiste riikide siseriiklikele võimalustele. Retsepti ostma minnes peab inimesel kaasa olema vaid ID-kaart või pass.

Ravimite hüvitamise protsess on samasugune nagu paberretsepti puhul. Teises riigis tuleb Eestis ravikindlustatud inimesel talle Eestis välja kirjutatud ravimi eest kõigepealt tasuda täishind. Hiljem on võimalik ravimi eest makstud summa tagasi küsida Tervisekassalt tagasimakse avalduse ja ravimi ostutšeki alusel. Eestis väljakirjutatud retseptide puhul hüvitatakse retsept Eestis kehtivate tingimuste ja piirhinna alusel ja seetõttu toimubki hüvitamine tagantjärgi. 

Tervisekassa maksab hüvitist Tervisekassa ravimite loetelu tingimuste ja piirhindade hindades mitte välisriigi hinnakirja alusel.

Retsepti pikendamiseks võta palun ühendust oma raviarstiga. Telefoni või kirja teel saab pikendada ainult korduvretsepte st, kui kroonilist haigust põdevale patsiendile või pikaajalist ravi vajavale patsiendile on ravim juba eelnevalt määratud.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.