Lepingupartnerite valik 2014

 

Kiirlingid:

Lepingupartnerite täiendav valik laste hambaravis

Õendusabi - valiku tingimused, tulemused

Eriarstiabi - valiku tingimused, tulemusedLepingupartnerite täiendav valik laste hambaravis


Lepingupartnerite valik õendusabis 2014

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks õendusabis. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.07.2014– 30.06.2018. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 22. aprilliks 2014. a. valiku otsuse lisas 2 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju [at] haigekassa.ee (harju[at]haigekassa[dot]ee)     Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn     
p%C3%A4rnu [at] haigekassa.ee (parnu[at]haigekassa[dot]ee)    Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu 
tartu [at] haigekassa.ee (tartu[at]haigekassa[dot]ee)      Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
viru [at] haigekassa.ee (viru[at]haigekassa[dot]ee)        Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Eesti Haigekassa juhatuse 31.03.2014.a. otsus nr 145 „Valikule kuuluvate koduõendusteenuste ja statsionaarse õendusabi teenuste ning nende mahu ja osutamise kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ 

Lisa 1 Õendusabi rahastamise lepingute sõlmimise ja teenuse osutamise kohtade määramise alused ning statsionaarse õendusabi ravi rahastamise lepingu miinimummaht

Lisa 2 Õendusabi valiku kohad ja mahud NB! Täpsustus: Koduõenduse ravijuhtude arv perioodiks 01.07.2014-30.06.2015 on  teenuse osutamise kohaga Põlva maakonna muud vallad+ Meeksi 348 ravijuhtu, Tartu linn 1105 ravijuhtu,  Valga linn+Tõlliste+Karula+Taheva vald 279 ravijuhtu, Tõrva linn+Valga maakonna vallad v.a. Tõlliste, Karula, Taheva vald 346 ravijuhtu, Viljandi linn 398 ravijuhtu, Võhma ja Mõisaküla linn+ Viljandi maakonna vallad 510 ravijuhtu, Võru linn 125 ravijuhtu, Võru maakonna vallad 274 ravijuhtu.

Lisa 3 Taotluse esitamise nõuded

Lisa 4 Taotluse vorm koduõendusteenuse osutamiseks

Lisa 5 Taotluse vorm statsionaarses õendusabis

Haigekassa nõukogu 1. novembri 2013.a. otsus nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“ 

Täiendav info
Valiku tulemusena sõlmitava lepingupartneritega ravi rahastamise lepingute tingimuste kohta leiab infot ravi rahastamise lepingute lehelt.

Valiku tulemused  

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 245 Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, lisa 2, lisa 3.

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 244 Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, lisa 2.

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 243 Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine . Lisa 1, lisa 2.

Juhatuse otsus 04. juuni 2014. a nr. 242 Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud õendusabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine . Lisa 1 , lisa 2.

Lepingupartnerite valiku tingimused eriarstiabis 2014
 

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabis ja haiguste ennetuses. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.04.2014– 30.06.2018. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse valiku kinnitamise kohta hiljemalt 26. märtsil 2014. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2014. a valiku otsuse lisas 2, 3 ja 4 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju [at] haigekassa.ee (harju[at]haigekassa[dot]ee)     Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn     
p%C3%A4rnu [at] haigekassa.ee (parnu[at]haigekassa[dot]ee)    Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu 
tartu [at] haigekassa.ee (tartu[at]haigekassa[dot]ee)      Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
viru [at] haigekassa.ee (viru[at]haigekassa[dot]ee)        Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Täiendav info
Valiku tulemusena sõlmitakse lepingupartneritega ravi rahastamise lepingud alljärgnevatel tingimustel:

Valiku tulemused


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 143 Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 142 Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 141  Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine kataraktioperatsioonide teenuse osutamiseks. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 28.03.2014 nr 140 Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2.


Juhatuse otsus 27.03.2014 nr 139 Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4.   


Juhatuse otsus 26.03.2014 nr 134 Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud üleriigilise perearsti nõuandetelefoni valiku kinnitamine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks.
 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.