Lepingupartnerite hange (2018)

Oluline!

Lisahange eriarstiabis:

Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis.

Hanke väljakuulutamise otsus, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäev eriarstiabis on 12.12.2018 kell 14.00.

Hanke viitenumber on 201741


Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja kolm hanget tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis, õendusabis ja haiguste ennetuses.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäevad on:

  • Õendusabis - 17.10.2018 kell 14.00
  • Ennetusprojektidele - 29.05.2018 kell 14.00
  • Eriarstiabis - 16.07.2018 kell 14.00

Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.10.2018 -30.09.2021.


 Praktiline info valikukonkursil osalejale:

Tulenevalt uuest riigihangete seadusest viiakse tervishoiuteenuste osutajate valikukonkurss läbi riigihankemenetluse põhimõtete järgi, mis tagavad menetluse läbipaistvuse ja kõikide pakkujate võrdse kohtlemise:

  • Kogu hankel osalemiseks vajalik informatsioon (erialad ja mahud, pakkumuste vormid, pakkumuste esitamise tähtajad) on avaldatud riigihangete registris.
  • Riigihangete register on iseteeninduskeskkond, mille kasutusjuhendid on leitavad rahandusministeeriumi kodulehelt, samalt lehelt saab esitada registrile riigihangete nõustamispäringu; registri kasutajatoega saab kontakteeruda ka e-posti teel register [at] riigihanked.riik.ee (register[at]riigihanked[dot]riik[dot]ee) ja telefoni teel 611 3703, 611 3693 esmaspäevast reedeni kell 9:00-15:00.
  • Kõik pakkujal tekkivad sisulised küsimused ja kommentaarid haigekassale tuleb samuti edastada kirjalikult riigihangete registri kaudu, kus need on koos haigekassa vastustega avalikud kõikidele registris registreeritud pakkujatele. Telefoni või e-kirja teel pakkujate küsimustele vastamine ei ole riigihangete seadusest tulenevalt  lubatud.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.