Ravidokumentide hindamise plaan

Hindamise teemad 2020 I pa

 • Histoloogiliste uuringute kodeerimise vastavus raviarvetele kantuga
 • Täiskasvanute vältimatu hambaravi põhjendatus
 • Soodusravimi Raxone (idebenoon) väljakirjutamise tingimuste täitmine
 • Ravimiteenuse 242R (anti-interleukiin-5) kasutamisel TTL-i rakendustingimuste täitmine
 • Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon (teenus 7005)
 • Projekti „Noorte reproduktiivtervise alane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“ rakendumine
 • E-konsultatsioon neuroloogia erialal
 • Ambulatoorselt, päevakirurgias, statsionaaris teostatud operatsioonid otorinolarüngoloogia ja üldkirurgia erialal
 • Astmahaige käsitlus esmatasandil
 • Eriarsti vastuvõttude kvaliteedi hindamine ühe päeva lõikes
 • Jämesoolevähi ennetuse lisatasu põhjendatus
 • Soodusravimi Lynparza (olapariib) väljakirjutamise tingimuste täitmine
 • Vältimatu hambaravi ja hambaravihüvitis samal päeval põhjendatus
 • Õe iseseisva vastuvõtu (teenuse kood 3035) kodeerimise põhjendatus
 • Ärevushäirega patsiendi käsitlus esmatasandil

Standardpäringud

 • Raviarvetel esitatud andmete õigsust hindame päringutega umbes kümnel erineval teemal
 • Teenuse 7142 e sidumine statsionaaris põhjendatus

 • Tervishoiuteenuste kood 7607 (kliinilise psühholoogi konsultatsioon) ja kood 7616 (kognitiivse funktsiooni uuring) põhjendatus

 • Alla 19 - aastaste kindlustatute hambahaiguste  ennetustegevuste efektiivsus ja osutamise põhjendatus
 • Esmaste hoolduslehtede väljastamise põhjendatus
 • Ravimiteenuse 244R (luumetastaaside ravi 223-raadiumiga) TTL-is sätestatud kulujagamise kokkuleppe täitmise hindamine
 • Ravimiteenuse 352R (Neerukasvajate kemoteraapia, 2-nädalane ravikuur) TTL-is sätestatud kodeerimissageduse  hindamine
 • Dubleerivate radioloogiliste teenuste 72h jooksul samale isikule tegemise põhjendatus

Standardpäringud

 • Raviarvetel esitatud andmete õigsust hindame päringutega kümnel erineval teemal
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.