Kindlustusperioodide tõendamine - vorm E104

Vorm E104 väljastatakse inimesele avalduse alusel.
1. Avaldusega saab taotleda Tervisekassas kehtivate kindlustusperioodide tõendit.
2. Avaldusega saab taotleda Tervisekassas lõppenud kindlustusperioodide tõendit.

Tähelepanu!

Avalduse esitamisel saab Tervisekassalt taotleda kindlustuste lõpetamist. Kindlustuse lõpetamine ühes riigis on vajalik, et kindlustus saaks alata teises. Inimesel võib olla ainult üks kindlustajariik. 

Tervisekassa lõpetab järgnevatel alustel kindlustusi:

  • laps
  • pensionär
  • ülalpeetav abikaasa
  • rase
  • välisriigi üliõpilane

Tervisekassa ei lõpeta muul alusel kindlustusi (nt töötaja, lapsehooldustasu saav inimene). Sellisel juhul peab inimene pöörduma kõigepealt selle asutuse poole, kes on ta kindlustanud ja taotlema sealt oma kindlustuse lõpetamist. Nt töötaja tööandja, puudega isiku hooldaja kohaliku omavalitsuse ja lapsehooldustasu saav inimene sotsiaalkindlustusameti poole.

Avaldus tuleb saata või viia klienditeenindusbüroosse, kus sellele märgitud inimeste ravikindlustus vajadusel lõpetatakse. Vastavalt rahvastikuregistri seadusele tuleb teise Euroopa riiki elama asumise korral oma uuest elukohast teavitada ka rahvastikuregistrit.

Tervisekassa ei saa ülaltoodud ravikindlustusi lõpetada enne, kui vastavasisuline märge on rahvastikuregistris olemas!

Klienditeenindusbüroo saadab vormi E104 avalduses märgitud aadressile.

Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida, helistades Tervisekassa klienditelefonile 669 6630 (E, T, K, N 8.30-16.30; R 8.30-14.00)

Avaldus vormikohase tõendi E104 saamiseks

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.