Isikuandmete muutmine

Arvelduskonto, e-posti aadressi või telefoninumbri muutmine

Tervisekassa kasutab ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui inimene on Tervisekassale esitanud erinevate rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) saamiseks erinevate arvelduskontode andmeid, siis kõik ülekanded tehakse inimese poolt viimati esitatud kontole.

Andmete muutmisest tuleb Tervisekassat informeerida. Selleks on kaks võimalust:

  1. riigiportaali  eesti.ee teenuse „Minu andmed tervisekassas vahendusel või esitades Tervisekassale avalduse.
  2. Paberil avalduse saab tuua Tervisekassa klienditeenindusse,  digiallkirjaga avalduse võib saata aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Inimese nimi

Nimemuudatuse info saab Tervisekassa rahvastikuregistrist automaatselt. Andmete uuendamine toimub iga päev.

Aadress

Põhielukoha aadressi andmed edastatakse Tervisekassale rahvastikuregistrist. Andmete uuendamine toimub iga päev. Ka kõik teated, kirjad ja muud dokumendid (info kindlustuse lõppemisest, vähi sõeluuringu kutse jne) saadab Tervisekassa inimese rahvastikuregistri aadressile.

Kuidas muuta? 

Aadressi muutumisest palun teavitage rahvastikuregistrit. Tervisekassat ei ole eraldi vaja teavitada.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada allkirjastatud elukohateade kohalikule valla- või linnavalitsusele. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või e-posti teel või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee.

Rahvastikuregistrit tuleb informeerida uuele aadressile kolimisest, ebaõigete andmete olemasolust või andmete puudumisest. Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata siseministeeriumi kodulehelt.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.