HVA aruanne 2013

Aruande koostamisel on järgitud samu põhimõtteid, mis varasemate aruannete puhul. Arvestades haiglatelt saadud tagasisidet ja ettepanekuid on käesolevas aruandes mõned muudatused võrreldes varasematega:

1. „Ambulatoorsed järjekorrad“ (indikaator 1) muudetud on indikaatori kirjeldust. Uus indikaator on koostatud haiglate poolt esitatud tagasiulatuvate ooteaja pikkuse aruannete alusel II poolaasta kohta. 2012 aruandes oli vastav indikaator kalkuleeritud etteulatuvate andmetega aruannete alusel terve aasta kohta;
2. „Vältimatu abi osakaal“ (indikaator 2) on jäetud välja, kuna mõiste „vältimatu abi“ pole üheselt defineeritud ja selle koodi kasutamine on haiglates väga erinev;
3. „Ravikestus: apendektoomia“ (indikaator 3) algandmetes on lisaks 5 päeva haiglaravil viibinutele esitatud ka 3 päeva ravil viibinute osakaal;
4. „Ravikestus: pneumoonia“ on eraldi valimitena patsiendi vanus alates 15 ja alates 18 aastased;
5. „Rehospiotaliseerimine“ on lisaks apendektoomiale esitatud ka koletsüstektoomia ja adenotoomia/tonsillektoomia kohta;
6. „Patsientidele raviplaani koostamine ekspertkomisjoni poolt“ – lisaks kopsuvähile on lisatud paikmetena maovähk, rinnavähk, emakakaelavähk, emakakehavähk, munasarjavähk;
7. Indikaatori „Toimeainepõhiste retseptide osakaal ja välditav omaosalus ühe retsepti kohta“ alaindikaatorid on eraldi kolme eriala (kardioloogia, günekoloogia ja neuroloogia) kaupa välja toodud.

Lisad:

 1. Indikaator 1. AMBULATOORSED OOTEAJAD
 2. Indikaator 3a. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: HERNIOTOOMIA
 3. Indikaator 3b. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: KOLETSÜSTEKTOOMIA
 4. Indikaator 3c. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: TONSILLEKTOOMIA JA/VÕI ADENOIDEKTOOMIA
 5. Indikaator 4a . RAVIKESTUS: APENDEKTOOMIA
 6. Indikaator 4b. RAVIKESTUS: KOLETSÜSTEKTOOMIA
 7. Indikaator 4c. RAVIKESTUS: PNEUMOONIA
 8. Indikaator 5a. REHOSPITALISEERIMINE APENDEKTOOMIA KORRAL
 9. Indikaator 5b. REHOSPITALISEERIMINE KOLETSÜSTEKTOOMIA KORRAL
 10. Indikaator 5c REHOSPITALISEERIMINE TONISLLEKTOOMIA/ADENOIDEKTOOMIA KORRAL
 11. Indikaator 6. KEISRILÕIGETE OSAKAAL
 12. Indikaator 7a. INSULT: KT/MRT
 13. Indikaator 7b. INSULT: TROMBOLÜÜS
 14. Indikaator 8. PILTDIAGNOSTIKA "ÄGEDA KÕHU" PATSIENTIDE
 15. Indikaator 9. VÄHIRAVI PATSIENDILE RAVIPLAANI KOOSTAMINE EKSPERTKOMISJONI POOLT
 16. Indikaator 10. EMAKAKAELAVÄHI SÕELUURINGU KORRALDUS
 17. Indikaator 11. DIAGNOOSIDE ARV RAVIJUHU KOHTA
 18. Indikaator 12. CASEMIX INDEKS (CMI)
 19. Indikaatorid 13a, b, c: KAASUVATE HAIGUSTE JA TÜSISTUSTE KODEERIMINE: APENDEKTOOMIA, SPETSIIFILISED PEAAJU VERESOONTE HAIGUSED V.A. TIA ja VAGINAALSED SÜNNITUSED
 20. Indikaator 14a. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE HÜPERTOONIA
 21. Indikaator 14a, b, c. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE
 22. Indikaator 14b. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIODE VÄLJAKIRJUTAMINE DIABEET
 23. Indikaator 14c. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE ERIALA
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.