HVA aruanne 2011

Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud arengukava kohaselt on haigekassa üheks eesmärgiks arendada partneritele antavat tagasisidet ja avalikustada ravitegevust puudutavaid indikaatoreid. Viimaste aastate jooksul on haigekassa koos haiglate ja arstlike erialaseltsidega teinud mitmeid algatusi haiglate tegevust käsitletavate indikaatorite väljatöötamiseks, mille tulemusena on koostatud ja avaldatud erinevaid tagasiside aruandeid.

„Haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruanne“ koondab varasemalt eraldi dokumentidena esitatud informatsiooni - DRG (diagnosis related groups) tagasiside aruande ja apendektoomia ning insuldi indikaatorite aruande, lisaks ravi kättesaadavuse ja tasustamismeetodite indikaatoreid. Osa aruandes kasutatud näitajaid tuginevad WHO PATH projekti indikaatoritele.

Aruande eesmärgiks on kasutades haigekassale esitatud raviarvetel olevat informatsiooni anda haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasidet nende tegevuse kohta. Aruande lugejal tuleb meeles pidada, et üksnes käesolevas aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid haiglate tegevusele, kuna indikaatorite tulemused on sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga pakub aruanne haiglajuhtidele võimaluse analüüsida oma haigla näitajaid võrreldes teiste HVA haiglatega ja ka teiste kogemusest õppida, et arendada oma haiglat. Kuna aruandes on kasutatud raviarvel olevaid andmeid, siis indikaatorite väärtus sõltub otseselt sellest, kui korrektselt on toimunud raviarvete koostamine haiglates.

Tagasiside aruande koostajad tänavad kõiki partnereid – haiglate ja erialaseltside esindajaid, kes on kaasa aidanud asjakohaste indikaatorite valimisel ja Eesti oludele kohandamisel. Kõik ettepanekud, kuidas tagasiside aruannet edaspidi täiendada, on oodatud ja palume need saata jane.alop [at] haigekassa.ee (jane[dot]alop[at]haigekassa[dot]ee).

Lisad:

 1. INDIKAATOR 1.1 Kättesaadavus
 2. INDIKAATOR 1.2 Ravijuhtude osakaal vastavalt ravitüübile
 3. INDIKAATOR 1.3 Vältimatu abi osakaal statsionaarses ravis
 4. INDIKAATOR 2.1a Apendektoomia ravikestus
 5. INDIKAATOR 2.1b Rehospitaliseerimine apendektoomia korral
 6. INDIKAATOR 2.2a Insult: KT/MRT
 7. INDIKAATOR 2.2b Insult: trombolüüs
 8. INDIKAATOR 2.3 Keisrilõigete osakaal
 9. INDIKAATOR 2.4 Emakakaelavähi sõeluuringuga hõlmatus
 10. INDIKAATOR 2.5a Kaasuvate haiguste ja tüsistuste kodeerimine: apendektoomiad
 11. INDIKAATOR 2.5b Kaasuvate haiguste ja tüsistuste kodeerimine: spetsiifilised peaaju veresoonte haigused v.a TIA
 12. INDIKAATOR 2.5c Kaasuvate haiguste ja tüsistuste kodeerimine: vaginaalsed sünnitused
 13. INDIKAATOR 3.1a Ravikestus: koletsüstektoomia
 14. INDIKAATOR 3.1b Ravikestus: pneumoonia
 15. INDIKAATOR 3.2 Casemix indeks (CMI)
 16. INDIKAATOR 3.3a Päevakirurgia osakaal: herniotoomia
 17. INDIKAATOR 3.3b Päevakirurgia osakaal: koletsüstektoomia
 18. INDIKAATOR 3.3c Päevakirurgia osakaal: tonsillektoomia ja/või adenoidektoomia
 19. INDIKAATOR 3.4 Tasustamismeetodite osakaalud statsionaarses ravis
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.