Euroopa Liidu digiretsept

Ravimite soodustingimuse väljastamine

Sotsiaalministri määrusega „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” on kinnitatud EL-is kindlustatutele ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord. 

Kui inimene on tõendanud oma kindlustuskaitse kehtivust teises EL-i liikmesriigis vormikohase dokumendiga, on tal õigus soodusretseptiravimile täpselt samasugustel alustel nagu oleks tegemist Tervisekassas kindlustatuga. Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui inimesel on selleks meditsiiniliselt põhjendatud vajadus. Arst peab vajamineva ravimi koguse välja kirjutamisel lähtuma sellest, kui kaua inimene Eestis viibib.

Vormikohased tõendid on: Euroopa ravikindlustuskaart, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, vorm E112, tõend S2, vorm E123, tõend DA1.

Kui inimene ei esita EL-i ravikindlustust tõendavat dokumenti või talle osutatava raviteenuse vajadus ei ole ilmnenud Eestis viibides, kuid ta vajab siiski ravimeid oma tervisliku seisundi tõttu, väljastab arst ilma soodustuseta retsepti.

Kuna digiretsepti infosüsteemis on soodustuse arvutamise kohta kindlustust tõendava dokumendi täpsed andmed, tuleb arvestada, et ilma soodustuseta ehk täishinnaga retsepti koostamisel ja digitaliseerimisel tuleb retseptile sisestada kindlustustõendilt ainult isikukood ja elukohariik. Teisi andmeid ei tohi sisestada, kuna sel juhul arvutab retseptikeskus automaatselt soodustuse.

Retsepti koostanud arst märgib retseptile soodustuse saamiseks patsiendi isiku- ja kindlustuste tõendava dokumendi andmed ning säilitab koopia EL-i ravikindlustuse olemasolu tõendavast dokumendist isiku haigusloo juures. Kui EL-i liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus Tervisekassale arvet tasuma ja soovib lisainfoks saada koopiat inimese kindlustust tõendavast dokumendist, on Tervisekassal õigus pöörduda koopia saamiseks inimesele raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole.

Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad nende poolt ravitavate ambulatoorseks raviks. Ravimite väljakirjutamisel tuleb lähtuda sotsiaalministri määrusest „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (“Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõikes 2 nimetatud isikud ja tingimused) aluse

 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.