EL digiretsept

Ravimite soodustingimuse väljastamine

JUHEND: Digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule

Sotsiaalministri määrusega „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” on kinnitatud EL kindlustatutele ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord.

Kui isik on tõendanud oma kindlustuskaitse kehtivust teises EL liikmesriigis vormikohase tõendiga, on tal õigus soodusretseptiravimile täpselt samasugustel alustel nagu oleks tegemist EHK kindlustatuga. Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui isikul on selleks meditsiiniliselt põhjendatud vajadus. Arsti poolt väljakirjutatud vajamineva ravimi kogus peab sõltuma isiku Eestis viibitava perioodi pikkusest.

Vormikohased tõendid on: Euroopa ravikindlustuskaart, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, vorm E112, tõend S2, vorm E123, tõend DA1.

Kui isik ei esita EL kindlustust tõendavat dokumenti või talle osutatava raviteenuse vajadus ei ole ilmnenud Eestis viibides, kuid siiski vajab ravimeid oma tervisliku seisundi tõttu, on arstil õigus väljastada ilma soodustuseta retsept.

Kuna digiretsepti infosüsteemis on soodustuse arvutamise kohta kindlustust tõendava dokumendi täpsed andmed, tuleb arvestada, et ilma soodustuseta ehk täishinnaga retsepti koostamisel ja digitaliseerimisel tuleb retseptile sisestada kindlustust tõendilt ainult isikukood ja elukohariik. Teisi andmeid ei tohi sisestada, kuna sel juhul arvutab Retseptikeskus automaatselt soodustuse.

Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad ja nende poolt ravitavate ambulatoorseks raviks ja sotsiaalministri määruse “ Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (“Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõikes 2 nimetatud isikud ja tingimused) alusel.

Soodustusega retsepti koostanud arst säilitab isiku haigusloo juures koopia EL kindlustust tõendavast dokumendist. Kui EL liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus haigekassale arvet tasuma ja soovib lisainformatsioonina saada koopiat isiku kindlustust tõendavast dokumendist, on Eesti Haigekassal õigus pöörduda koopia saamiseks isikule raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.