Kui palju maksab sinu lapse hambaravi tegelikult?

Laste hambaravi, laste hambaravi partnerid

Haigekassal on igal aastal kasutada kindel summa raha, mis tuleb riigieelarvest. Selle raha jaotamine on äärmiselt keeruline, sest abivajajaid on palju, raha aga piiratud hulk. Kui igaüks meist rohkem enda ja oma laste tervise eest hoolitsemisele rõhku paneks, saaksime mitmeid raviteenuseid vältida ja raha hoopis otstarbekamalt kasutada.

Heaks näiteks raha kokkuhoidmise võimalikkusest on hambaravi. Kuni 19-aastaseks saamiseni on Eestis hambaravi haigekassa lepingupartnerite juures tasuta või 5-eurose visiiditasu eest. Sealt edasi tuleb aga välja käia päris kopsakaid summasid. Võiks eeldada, et selle ajani, kuni lapsed tasuta hambaravi saavad, käivad nad väga usinalt arsti juures. Paraku näitab statistika, et laste hammaste seisukord on kehv – hammaste pesemisel ollakse laisad ning arsti juurde minnakse alles viimases hädas.

Hiljuti avaldatud 3-, 6- ja 12-aastaste laste hammaste tervisliku seisukorra uuringust selgus, et Eesti laste kaariese-alane suutervis jääb Euroopa keskmisele alla ning hambaarstid ei ole hambapesu kvaliteediga sugugi rahul. Uuring näitas, et kõige kehvemas seisus on 6-aastaste laste hambad, kelle seas on tervete piimahammastega lapsi vaid 28%. Veidi enam – 40% – on tervete piima- ja jäävhammastega 12-aastaseid lapsi. 3-aastaseid tervete piimahammastega lapsi on aga umbes 71%.

Hambaarstid ei väsi rõhutamast, kui oluline on hambaprobleemide ennetus. „Lapsevanema kohustus on hoolitseda selle eest, et tema lapse hambad saaksid kaks korda päevas korralikult puhastatud ja kord aastas ka hambaarsti juures üle vaadatud. Kui hammaste hooldus on korrektne, on harva üldse midagi parandada vaja. Sellest võidavad loomulikult eelkõige lapsed ise, kes saavad kodust kaasa õiged suuhügieeni eest hoolitsemise harjumused, mis võimaldavad neil täiskasvanuellu minna tervete hammastega,“ ütleb hambaarst ja Suukool.ee üks eestvedajaid Anastassia Kuldmaa.

Kui lapsele on hambaravi tasuta, siis haigekassale on kulud suured. Näiteks esmase pöördumise visiidi maksumus on 45€. Esmane hambaravi visiit sisaldab suuõõne põhjalikku vaatlust ja lapsevanema või lapse nõustamist toitumise, hügieeni ja kahjulike harjumuste osas. Lisaks sellele tehakse esmakordsel külastusel hammastest panoraamülesvõte, mis aitab tuvastada silmaga nähtamatuid kahjustusi ja põletikukoldeid.

Kui lapse hammastesse on juba tekkinud augud – sageli tuleb ühe visiidi käigus parandada mitut hammast! – on kulud päris suured. Hambatäidise ehk rahvakeeli hambaplommi hind sõltub sellest, mitmel hambapinnal täidis asetseb (kokku on hambakroonil viis pinda). Näiteks kolme pinna täidise hind on 45€. Enamasti lisandub sellele tuimestav süst, mis maksab keskmiselt 10€ ja visiiditasu umbes 12€. Kui hambas on juba suurem auk, mis teeb lapsele valu, võib hammas vajada juureravi. Selle protseduuri hind on juba tunduvalt kallim ja ühe piimahamba juureravi võib maksta keskmiselt 147€. Kokku võib ulatuda ühe lapse hammaste ravi sadadesse eurodesse.

Kui laste hambad oleksid paremini hooldatud, saaks haigekassa nende välditavate hambaarsti visiitide asemel raha suunata näiteks ravijärjekordade lühendamisse. „Igapäevane suuhooldus on tegelikult võrdlemisi odav ning ennetus võimaldaks lisaks tervisekasudele ka suurt rahalist kokkuhoidu,“ märgib  haigekassa esmatasandi osakonna juht Külli Friedemann. Ta selgitab, et kuigi haigekassa teeb pidevalt teavitustööd, et suurendada inimeste teadlikkust suuhügieeni ja õigeaegse ravi olulisusest, on peamine roll lapsevanematel, kelle ülesandeks on näidata eeskuju, sest just kodus pannakse alus suuhügieeni harjumustele.