E-konsultatsiooni võimalus lisandub kuuel erialal

pediaatria

Allikas: Meditsiiniuudised

Kuue eriala esindajatega on haigekassa jõudnud kokkuleppele e-konsultatsiooni tingimuste osas ning need lisanduvad tervishoiuteenuste loetellu septembrist. Kokku on alates sügisest  võimalik e-konsultatsiooni kasutada 29 erialal.

Eriolukorra ajal hoogustus e-konsultatsiooni kasutamine ning teenuse vajadust tunnetati palju rohkem ka eriarstide poolt, hindab haigekassa esindaja Külli Friedemann.

TEHIKu statistika näitab, et 2020. aasta esimese seitsme kuuga on perearstid kasutanud 17 875 ravijuhu puhul e-konsultatsiooni võimalust, eriti nähtav hüpe toimus maikuus. Tänavune number ei jää palju alla kogu 2018. aasta e-konsultatsioonide arvule, mis oli 19 520. Samas oli 2019. aasta e-konsultatsioonide arv juba 27 547.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Friedemanni sõnul muutis kevadine eriolukord üsna palju erinevate teenuste kasutamist ning ta loodab, et e-konsultatsiooni kasutamise harjumuses on toimunud püsiv muutus kasvu suunas.

Soodustama peaks seda ka asjaolu, et septembrist lisandub e-konsultatsiooni erialasid veelgi. Juurde tulevad infektsioonhaiguste, üldkirurgia, meditsiinigeneetika, lastekirurgia, suu-, näo- ja lõualuukirurgia ning neurokirurgia eriala. Viimast on perearstid Friedemanni sõnul väga oodanud ning läbirääkimised seal e-konsultatsiooni tingimuste kokku leppimiseks on kestnud pikalt.

Oftalmoloogias, kus samuti juba kaua aega e-konsultatsiooniks võimalust otsitud, on algamas pilootprojekt. Projekti eesmärk on uurida, kas e-konsultatsiooni rakendamine laste silmahaiguste puhul on samuti põhjendatud. Eelkokkulepped, kuidas konsulteerimine peaks toimuma, on tehtud. Tulemusi oodatakse järgmise aasta keskpaigaks.

Pilootprojekt on käimas ka lastepsühhiaatrias, kus kaasatud on kõik seda teenust pakkuvad raviasutused ja 35 perearstipraksist. Lisaks on e-konsultatsiooni tingimuste kokku leppimine pooleli töötervishoiu ja ortodontia erialadel.

Uute erialade lisamise kõrval on haigekassal plaanis koostöös erialaseltsidega uuesti üle vaadata ja vajadusel kaasajastada e-konsultatsiooni tingimused erialadel, kus see teenus juba pikalt kasutusel on olnud.

Kahel erialal toimub praeguseks suunamine eriarstile ainult või peamiselt läbi e-konsultatsiooni. Need on allegroloogia-immunoloogia ja hematoloogia erialad, kus arste on vähe ning soov on, et rohkem patsiente konsulteeritaks esmatasandil.

Konsulteerimise arv kasvas

Eriarst võib anda perearstile e-konsultatsioonid erisuguseid vastuseid. Peamised vastuse liigid on e-konsultatsioon (ehk antakse nõu ravi edasise kordineerimise osas), e-konsultatsioon ravi ülevõtmisega ja tagasilükkamine. Viimasel juhul lükkab eriarst argumenteeritult mittesobiva saatekirja tagasi. Saatekirjal ei ole piisavalt infot või see ei ole nõuetekohaselt vormistatud, et arst saaks selle põhjal arvamust ja edasisi soovitusi anda. E-konsultatsioon ravi ülevõtmisega jaguneb mitmeks, ehk mitme päeva jooksul, vahemikus 7 kuni rohkem kui 42 päeva, toimub eriarsti vastuvõtt.

Statistika näitab, et enim kasutatav e-konsultatsiooni vastus on e-konsultatsioon ravi ülevõtmisega. Peamine patsiendi vastuvõtule kutsumise vahemik on 8 kuni 42 päeva jooksul.

Teine peamine vastuse liik on e-konsultatsiooni vastus. Eriarst annab arvamuse diagnoosi kohta ning soovitused perearstile patsiendi edasise ravi ja/või jälgimise osas. Vastuvõtu vajadust ei teki ja perearst jääb patsiendi ravi koordineerima.

Muutus enim kasutatava vastuse liigi osas toimus Friedemanni sõnul korraks tänavu eriolukorra raames (märts ja aprill 2020), kui e-konsultatsiooni vastuseid koostati enam kui toimus e-konsultatsiooni ravi ülevõtmisega. Kui muidu on ainult konsulteerimise osakaal 2018-2019 olnud stabiilset 1/3, siis käesoleval aastal on see veidi suurenenud (I kvartal oli 37% ja II kvartal juba 41%).

Eriarstid saavad võimaluse omavahel konsulteerida

Friedemann märkis, et kui kohati on takerdunud e-konsultatsiooni võimaluse loomine eriala esindajate vaate taha, kes ei tunneta vajadust sellise teenuse järele, siis eriolukorra ajal, mil plaaniline ravi oli suuresti peatatud, toimus ka siin nihe. „Need erialad, kus e-konsultatsioon oli olemas, olid ka eriarstid rahul, et said edasi toimetada oma patsientidega,“ ütles Friedemann. Kuigi ravi koordineerijaks oli neil puhkudel perearst, said ka eriarstid olla kaasatud.

Ühe uuendusena on haigekassal praegu töös e-konsultatsiooni loomise võimalus ambulatoorses ravis eri eriala arstidele omavahel. Nii saaks näiteks onkoloog, jäädes ise ravi koordineerijaks, ka teiste eriala esindajatega nõu pidada, saatmata patsienti mujale vastuvõtule. Friedemanni selgitas, et põhimõtted, kuidas süsteem toimima saada, on siin haiglate ja eriarstide esindajatega alles läbi rääkimisel, kuid eesmärgiks on patsiendi terviklik käsitlus ning soov luua teise eriala esindajaga konsulteerimise võimalus ka haiglatesse, kus kõiki spetsialiste kohapeal pole.

Hõivamata erialad on veel torakaalkirurgia, radioloogia, kohtuarstid, laborimeditsiin, plastika- ja rekonstruktiivkirurgia, erakorraline meditsiin ja patoloogia.

Loe pikemalt Meditsiiniuudistest.