Aina rohkem perearste kasutab e-konsultatsiooni teenust

E-konsultatsioon

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ning soovituste andmisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. 2013. aastal loodi koostöö tõhustamiseks e-konsultatsiooni teenus, kus perearstid saavad kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. Kui algusaastal rahastas haigekassa e-konsultatsiooni teenust uroloogia ja endokrinoloogia erialadel, siis iga aastaga on teenuse kasutamine perearstide seas kasvanud ning lisandunud on mitukümmend uut eriala.

Mis on e-konsultatsioon?

E-konsultatsiooni teenus võimaldab perearstidel konsulteerida eriarstidega oma patsiendi terviseprobleemi täpsustamiseks, et saada kiirelt nõu edasiseks raviks, lisauuringutes ja eriarstiabisse üleandmise vajalikkuses. E-konsultatsioonile parandab pere- ja eriarstide vahel liikuva info kvaliteet. Samuti aitab see teenus kokku hoida patsiendi enda aega, sest enam ei pea alati ise eriarsti juurde kohale minema.

E-konsultatsioon algab sellest, et perearst hindab vastuvõtule tulnud patsiendi tervislikku seisundit ning otsustab, kas patsient vajab esiarsti konsultatsiooni või mitte. Patsiendi tervisemure peab vastama e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Vastavad tingimused on lepitud kokku Eesti Perearstide Seltsi ja erialaseltside vahel iga eriala kohta eraldi. Oluline on, et tekkinud mure saaks lahenduse nii kiiresti nagu inimese tervise jaoks on vaja. E-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, kui tõsine on inimese tervisemure ja kui kiiresti ta tema vastuvõtule jõudma peab. Kui patsient eriarst vastuvõtule läheb, on eriarstil juba ülevaade tema tervislikust seisundist.

Kuidas e-konsultatsioon toimub?

Nagu teenuse nimest juba järeldada võib, toimub e-konsultatsioon elektrooniliselt, tervise infosüsteemi kaudu. Kogu ravi koordineerib perearst. Ta koostab nõuetekohase digisaatekirja e-konsultatsioonile, kus kirjeldab eriarstile põhjalikult patsiendi kaebusi ja seisundit, lisab juurde tehtud analüüside ja uuringute tulemused ning omapoolsed mõtted patsiendi terviseolukorra kohta. Seejärel valib perearst vastava eriala ja raviasutuse, kellelt soovitakse e-konsultatsiooni saada ning edastab saatekirja tervise infosüsteemi kaudu enda valitud e-konsultatsiooni osutajale. Seejärel tutvub eriarst saatekirja sisuga ning otsustab, kas patsiendile piisab perearsti juhendamisest või on inimesel vaja tulla ka eriarsti vastuvõtule. Ta koostab nõuetekohase saatekirjavastuse, mille saadab infosüsteemi vahendusel perearstile. Vastus peab olema koostatud nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja tervise infosüsteemi saatmisest. Lisaks perearstile on võimalik ka patsiendil endal näha koostatud saatekirja, laekunud vastust ja raviloo kokkuvõtet.

Kui palju e-konsultatsiooni kasutatakse?

E-konsultatsiooni teenuse kasutamine kasvas 2018. aastal võrreldes varasemaga ligi poole võrra. Eelmisel aastal laekus tervise infosüsteemi 21763 digisaatekirja e-konsultatsioonile 19 803 patsiendi kohta. Kui 2017. aastal kasutas e-konsultatsiooni teenust 670 perearsti üle Eesti, siis 2018. aastal tõusis teenuse kasutajate arv 882 perearstini. Saatekirju e-konsultatsioonile edastasid 402 tervishoiuasutust.

Kui eelmisel aastal konsulteerisid perearstid eriarstidega e-konsultatsiooni teel 17 erialal, siis sellel aastal lisandus loetellu veel neli eriala. Hetkel pakutakse e-konsultatsiooni teenust 21 erialal: uroloogia, endokrinoloogia, kopsuhaigused, reumatoloogia, kõrva-nina-kurguhaigused, pediaatria, neuroloogia, hematoloogia, kardioloogia, gastroenteroloogia, onkoloogia, ortopeedia, allergoloogia-immunoloogia, nefroloogia, sisearst, psühhiaatria, günekoloogia, naha- ja suguhaigused, veresoontekirurgia, valuravi ja taastusravi.

E-konsultatsiooni vastuseid saatekirjadele laekus 2018. aastal tervise infosüsteemi 21 478. Kõige rohkem laekus vastuseid neuroloogia erialalt, millele järgnesid allergoloogia-immunoloogia ja gastroenteroloogia eriala. Võrreldes 2017. aastaga suurenes nendelt erialadelt laekuvate vastuste arv pool võrra.

Igaüks saab vaadata enda terviselooga seotud e-konsultatsiooni infot patsiendiportaalis www.digilugu.ee.