Bioloogiliste ravimite ostmise ühishange juuli 2020 - jaanuar 2021

Ühishanke „Bioloogiliste ravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring

 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Ühishange viiakse läbi pilootprojektina, mille juhtiv ühishankija on esmakordselt Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) ja mille peamiseks eesmärgiks on testida haiglaravimite ühishankimise plusse-miinuseid Eesti tervishoiusektoris. Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad pilootprojektis?

Pilootprojektis osaleb EHK koos nelja haiglaga: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni.

 • Mida hangitakse?

Pilootprojekti objektiks on bioloogilised ravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega infliksimab, trastuzumab ja rituksimab. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 8 osa (hangitavad mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg / 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 570/ 90 viaali /ühes aastas.
 2. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2020 viaali /ühes aastas.
 3. Rituksimab subkutaanne süstelahus 1400mg/ 1600mg, eeldatav maht kokku 570/120 viaali/ /ühes aastas
 4. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 3350 viaali/ /ühes aastas.
 5. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 600 viaali/ ühes aastas.
 6. Trastuzumab subkutaanne süstelahus 600mg, eeldatav maht kokku 1610 viaali/ ühes aastas.
 7. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 8370 viaali/ ühes aastas.
 8. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 650 viaali/ ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Pilootprojekt kestab juuli 2020 - jaanuar 2021. Riigihange planeeritakse välja kuulutada oktoobri esimeses pooles, raamleping allkirjastada detsembri alguses.

 • Kuidas hinnatakse pilootprojekti tulemusi?

Pilootprojekti tulemust planeeritakse hinnata kolmes kategoorias: 1) ravimite hinnad 2) pakkujate arv 3) projektijuhtimise kvaliteet. Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku haiglate ja EHK vahel sõlmitavas koostööleppes.

Turu-uuring

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav EHK kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. EHK edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele ja ravimite hulgimüüjate liidule. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid EHK hanke vastutavale isikule (kontakt lehe lõpus). Vastuste põhjal koostab EHK hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. EHK tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee (eveli[dot]bauer[at]haigekassa[dot]ee)Vastamise tähtaeg on 16.09.2020 kell 10:00.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.