Auditite kokkuvõtted 2007 - 2013

2013 

 1. Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet. Kokkuvõte.
 2. Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet. Kokkuvõte
 3. Järelaudit - Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates. Kokkuvõte auditi aruandest
 4. Äge pankretatiit - järelauditi kokkuvõte
 5. Kuni 7aastaste laste antibakteriaalse ravi põhjendatus perearstiabis. Kokkuvõte auditi aruandest

2012

 1. Ortodontilise raviteenuse hindamine (II etapp) – kokkuvõte auditi aruandest 
 2. Prostata kartsinoomi ravi hindamine (II etapp) - kokkuvõte auditi aruandest 6.12.2012
 3. Kokkuvõte veresoontekirurgia järelauditist

2011

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist „Koduõendusteenuse kvaliteet“ 
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Intensiivraviteenuse osutamise kvaliteet“

2010

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Pärasoolevähi ravi kvaliteet”

 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Perearstide uuringufondi kasutamine, II osa"

 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist "2. tüübi diabeedi diagnostika ja ravi"

 4. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Ägeda kõhu diagnostika ja ravi kvaliteet"

 5. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Statsionaarse psühhiaatrilise ravi kvaliteet ja põhjendatus"

2009

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet"
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Saatekirjade kvaliteet"
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Perearsti uuringufondi kasutamine"
 4. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates”
 5. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Günekoloogiliste kasvajate ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas”

2008

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Psühholoogilise kompleksteenuse (kood 7610) osutamise põhjendatus ja kvaliteet statsionaarsel ravil viibivale täiskasvanud patsiendile” 
 2. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Logopeedilise teenuse (tervishoiuteenuse koodid 3014 ja 7611) osutamise kvaliteet” 
 3. Kokkuvõte kliinilisest auditist “Veresoontekirurgia kvaliteet veresoontekirurgia osakondades”

2007

 1. Kokkuvõte kliinilisest auditist "Statsionaarse hooldusravi põhjendatus ja kvaliteet"

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.