2020. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2020 kehtiv leping ning vastavad lisad

  • Leping
  • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 2. Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
  • Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus
  • Lisa 4. Pearahasiseste tegevuste koodid
  • Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed
  • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.