Tervisekassa lõpetab maksuvaba tulu avalduste vastuvõtmise

15.05.2024 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, millega lõpetakse ravikindlustuse seaduse alusel maksustatava tulu saajate jaoks maksuvaba tulu arvestamine. See tähendab, et Tervisekassa ei võta enam inimestelt maksuvaba tulu arvestamise avaldusi vastu ning ei arvesta haigus- ja hooldushüvitistelt maksuvaba tulu.
Muudatuse eesmärk on lõpetada olukorrad, kus maksuvaba tulu avalduse esitaja on märkinud avaldusele liiga suure maksuvaba tulu summa, mistõttu tuleb tal järgmisel kalendriaastal tuludeklaratsiooni alusel vähem makstud tulumaks maksu- ja tolliametile tagasi maksta. Tervisekassa ei saa maksuvaba tulu õiget arvestamist kontrollida, kuna Tervisekassal puuduvad andmed selle kohta, kui suur on inimese tegelik maksuvaba tulu jääk.

Tervisekassa maksustab kõik alates 15.05.2024 väljamaksmisele kuuluvad haigus- ja hooldushüvitised tulumaksumääraga, mis 2024.aastal on 20%. 

Kui maksuvaba tulu avaldus on Tervisekassale esitatud enne 15.05.2024, aga haigus- või hooldushüvitise väljamakse toimub 15.05.2024 või hiljem, siis Tervisekassa maksuvaba tulu avaldust ei arvesta.

Kalendriaasta jooksul enammakstud tulumaksu saab inimene järgmisel kalendriaastal maksu- ja tolliametile esitatava tuludeklaratsiooni alusel tagasi.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.