Teenustasud

Töövõimetuslehe väljastamine

tasuta

Retsepti väljastamine

tasuta

Dokumendi väljastamise tasu (sh tervisetõendid)

Mõistlik tasu, mis alaealiste puhul ei ületa dokumendi väljastamisele tehtud keskmisi kulutusi.

Tasu ei või nõuda, kui dokument on vajalik Tervisekassale, politseile, kohtule või teisele tervishoiuteenuse osutajale. Samuti ei või tasu nõuda, kui dokumenti on vaja töövõimetusekspertiisiks, töövõime hindamiseks või puude raskusastme määramiseks.

NB! Tasu saanud tervishoiuteenuse osutaja peab patsiendile väljastama tasu saamist tõendava dokumendi.

NB! Kaitseväeteenistuseks vajaliku tõendi eest ei tohi perearst raha võtta, vaid peab esitama arve kutsealuse elukohajärgsele riigikaitseosakonnale.

Tervisekaardi väljavõte

 Kui inimene soovib väljavõtet oma tervisekaardist (näiteks vahetades perearsti), siis tohib raviasutus selle eest tasu küsida alates 21. leheküljest kuni 19 senti iga väljastatud lehekülje eest.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.