Perearsti töökorraldus

Vastuvõtu kellaajad:
- peavad jääma ajavahemikku E–R 8.00–18.00;
- kabinet peab olema avatud ning vastuvõtule peab saama registreeruda E–R vähemalt kaheksa tundi päevas;
- kabineti lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) peavad olema kabinetis nähtaval kohal ja veebilehel (selle olemasolul).

 • Perearsti vastuvõtu üldine korraldus:
  - vähemalt 20 tundi nädalas;
  - viiel tööpäeval nädalas, vähemalt neli tundi päevas;
  - vähemalt ühel päeval peab vastuvõtt olema kella 18.00ni;
  - vastuvõtuajale lisandub perearsti tööaeg muudeks tegevusteks.
 • Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg:
  - vähemalt 20 tundi nädalas;
  - vastuvõtuajale lisandub pereõe tööaeg muudeks tegevusteks.
 • Vastuvõtt:  
  - ägeda tervisehäirega patsient peab vastuvõtule saama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Sellest tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtuaega;
  - oma ajutise äraoleku ajal peab perearst leidma endale asendajaks teise perearsti;
  - perearst peab teavitama, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtuaega.
 • Visiiditasu: 
  - ravikindlustatud inimesed ei pea perearstile maksma visiiditasu;
  - perearsti koduvisiidi tasu on kuni viis eurot;
  - koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla kaheaastaselt kindlustatult. Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada viit eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta. Tasude ja hüvitiste määrad on kirjeldatud haigekassa kodulehel.
 • Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.
 • Kas ilma ravikindlustuseta inimene võib pöörduda oma perearstile? 
  Jah, ilma ravikindlustuseta võib perearstile pöörduda, aga tasub perearsti teenuse eest ise . Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavaliselt. Teenuse hinna kehtestab perearst. Vältimatu abi eest inimene ise tasuma ei pea.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.