Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuring

Organiseeritud sõeluuring on kindla sihtrühma naiste uurimine, kindla intervalliga tõenduspõhiste uuringute abil. 

 • HPV (Human papillomavirus) inimese papilloomviiruse uuring – emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine, madala riski HPV ei seostu emakakaelvähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli sõeluuringus.
 • Emakakaelavähi sõeluuringu algus (30 aastaselt), lõpp (65 aastaselt) ja intervall (5 aastat).

Kodutestimine

TAI ja Tervisekassa pakuvad alates 2023. aasta augustist HPV kodutesti tegemise võimalust emakakaelavähi sõeluuringus, et proovi andmine oleks naistele veelgi mugavam ja kättesaadavam. Lisaks testi koju tellimise võimalusele pakume sihtrühma naistele tasuta koduteste Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekides. Kodutesti apteegist kättesaamiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.

Alates 2023. aasta augustist pakutakse kõigile sel aastal emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes aasta esimeses pooles ei jõudnud veel sõeluuringul osaleda, võimalust valida kodutesti tegemise ja tavapärasel viisil kliinikus sõeluuringus osalemise vahel. 2024. aastal on sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel naistel võimalik kodutesti teha terve aasta jooksul.

 • Rohkem infot HPV kodutesti juurutamise kohta leiad siit

NB! 2021. aasta pilootuuringu koondtulemused (lisatud aprillis 2022).

Sõeluuringu logistika

 • Sõeluuringu esmasuuring on HPV uuring (66644), mille vastuse saadab uuringu teinud labor Tervise Infosüsteemi.
 • Naist informeeritakse, et HPV - negatiivse uuringuvastuse korral talle eraldi teavitust ei saadeta ja uuringutulemusega saab ta tutvuda Tervise Infosüsteemis www.terviseportaal.ee
 • HPV-positiivse uuringutulemuse korral tehakse vedelikul põhinev günekotsütoloogiline uuring (66821) laboris esmasuuringu biomaterjalist (NB! täpne tehniline tellimus lepitakse kokku esmastesti võtja ja konkreetse labori vahel).
 • Kui günekotsütoloogilise uuringu vastus on NILM või ASCUS, teavitab raviasutus naist, et järgmine HPV-uuring tuleb teha 12 kuu pärast ning märgib epikriisi: HPV test 12 kuu pärast.
 • Kui HPV-uuring on positiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus vähemalt >=LSIL, tuleb teostada kolposkoopia.
 • Kolposkoopiale registreerib naise esmasuuringu teinud teenuseosutaja.
 • Kolposkoopia tulemusi ja edasist jälgimist selgitab patsiendile uuringu teinud arst.
 • 12 kuu pärast tehtavate uuringute puhul ei kasutata enam sõeluuringu teenusekoode.

uuring

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.