Hüvitamine ravi osutanud riigi hinnakirjale vajamineva arstiabi korral (Määrus (EÜ) nr 883/2004)

  1. Seda on õigus saada ainult juhul kui tegemist oli vajamineva arstiabiga ajutiselt teises riigis viibides ehk vajadus arstiabi järgi tekkis juba teises riigis viibides. Otsuse ravi vajalikkuse kohta teeb välisriigi arst, võttes arvesse meditsiinilist põhjendatust, eeldatava viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust. Vajadus tagasiulatuva hüvitamise järgi võib tekkida näiteks juhul kui Teil ei olnud kaasas Euroopa Ravikindlustuskaarti või asendussertifikaati.
  2. Selle sätte alla ei kuulu teise riiki minek sellel eesmärgil, et seal end ravida.
  3. Õigus on tervishoiuteenustele, mis on osutatud riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes.
  4. Tervisekassa teeb järelepärimise riiki, kus Teid raviti ning vastavalt sealt tulnud infole kannab hüvitatava summa Teie pangaarvele.
  5. Hüvitamise või mittehüvitamise otsuse teeb tervishoiuteenust ostunud riik oma seadusandluse põhjal ning hüvitatakse vastavalt ravi osutanud riigi tariifidele. Tervisekassa hüvitab inimesele summa vastavalt teise riigi otsusele. 
  6. Kuna järelepärimine tehakse teise riiki, võtab menetlemine aega vähemalt 6 kuud.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.