Asudes elama teise EL liikmesriiki

Kui Eesti pensionär soovib minna elama teise Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile, Šveitsi ja Ühendkuningriiki,  tuleb tal välisriigis arstiabi saamiseks taotleda Tervisekassast tõend S1. Pensionär saab taotleda iseendale Tervisekassast tõendi S1 – avalduse blanketid.  Tõendi S1 peab inimene viima uue elukohariigi sotsiaal- või ravikindlustusasutusse. Tõendi S1 alusel liidetakse inimene teise riigi ravikindlustussüsteemiga ja teda koheldakse võrdselt teiste sama riigi pensionäridega, kuid tema kindlustajariigiks jääb Eesti.  

Vajadusel saab tõendi S1 väljastada ka koos pensionäriga teise riiki elama asunud pereliikmetele. Tõendi S1 alusel ravikindlustatud pereliikmetel on nii elukohariigis kui ka Eestis samasugused õigused tervishoiuteenustele kui pensionäril. Ravikulude eest tasub elukohariigile Eesti.

NB! Tõendi S1 väljastamise eeldus on see, et inimene on Eesti rahvastikuregistrit teavitanud oma välisriiki elama asumisest. Elukoha muutusest saab rahvastikuregistrit teavitada e-rahvastikuregisti, kohaliku omavalitsuse või Eesti saatkonna kaudu.

Pärast tõendi  S1 väljastamist säilib inimesel õigus saada ajutise Eestis viibimise jooksul vajaminevat arstiabi. Näiteks siis, kui ta käib Eestis oma peret külastamas või siin puhkamas. Selleks, et tõendada oma õigust vajaminevale arstiabile, tuleb näidata oma ID-kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood.

Perioodil, mille jooksul inimene on tõendi S1 alusel kindlustatud teises riigis, peatub tema õigus saada Eestis plaanilist arstiabi. Plaaniliseks arstiabiks loetakse näiteks pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; samuti teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil inimene naaseb enda elukohariiki.

Kui inimene pöördub tagasi Eestisse elama, peab ta kindlustuse taastamiseks täitma avalduse ja esitama selle Tervisekassale. Blanketi leiab Tervisekassa kodulehelt pealkirjaga  „Avaldus tõendi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks”. Samuti on blankett kättesaadav Tervisekassa klienditeenindusbüroodes.

NB! Rahvastikuregistrit tuleb teavitada oma elukoha muutusest.

Reisimine ja arstiabi Euroopas

Kui pensionär läheb reisile mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile või Šveitsi, tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse pensionärile ülalnimetatud riikides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatutega. 

Euroopa ravikindlustuskaardi saavad pensionär ja tema ülalpeetavad pereliikmed tellida Tervisekassast, see on tasuta.  Näiteks kui pensionär elab Soomes, ta on seal Tervisekassa väljastatud tõendi S1 alusel kindlustatud ja tahab minna turismireisile Hollandisse, siis peab ta reisile minnes tellima Tervisekassast Euroopa ravikindlustuskaardi. Selle alusel on tal õigus saada Hollandis reisi jooksul vajaminevat arstiabi Hollandi kindlustatutega võrdsetel alustel.
Rohkem infot Euroopa ravikindlustuskaardi ja selle tellimise kohta leiab siit.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.