Контрастность:

Vali keel

Семейному врачу

Приоритетом Кассы Здоровья является поддержка комплексного и последовательного подхода к здоровью и процессу лечения застрахованного, то есть именно целостного подхода к лечению пациентов.

Развитие системы семейных врачей и повышение роли семейного врача и семейной медсестры в нашей системе здравоохранения является важной стратегической целью Кассы Здоровья.

Tervisekassa  prioriteediks on kindlustatu tervisele ja raviprotsessile kompleksse ning järjepideva lähenemise ehk tervikliku patsiendikäsitluse toetamine. Perearstisüsteemi arendamine ning perearsti ja -õe rolli suurendamine meie tervishoiusüsteemis on Tervis​​​​​​​ekassa oluline strateegiline eesmärk. 

Siit rubriigist leiate eelkõige olulise info ja toetavad materjalid perearstile.

Rubriigis „Lepingud“ on kättesaadav kehtiv üldarstiabi leping  ja alljärgnevad taotlused:

  • perearsti nimistut teenindava teine pereõde;
  • tööajaväline ületunnitöö;
  • esmatasandi tervisekeskus;
  • peremeditsiini järjepidevus.

Lisaks eelnevale leiate sealt rubriigist nõuandetelefoni- ja  koolitervishoiu lepingud ning lepingu õendusteenuse pakkumiseks hooldekodus.

Kui teid huvitavad esmatasandi tervisekeskused, siis üldtutvustus on kättesaadav kodulehe rubriigist „Esmatasandi tervisekeskused“.  Lisaks eelnevale on selles rubriigis kättesaadavad juhendid tervisekeskuse moodustamiseks ja haldamiseks.

Kodulehe rubriigis “Perearsti kvaliteedisüsteem“ leiate  tutvustuse perearsti tulemustasusüsteemi kohta, kvaliteediindikaatorite kirjeldused ning aastate lõikes saavutatud tulemused perearsti kvaliteedisüsteemis.

Perearstidele loodud fondide kirjeldus on rubriigis „Perearstide fondid“ ning lisaks eelnevale leiate sealt uuendatud uuringute, analüüside ning teenuste loetelu, mida vastavast fondist saab tasuda.

E-konsultatsiooni“ rubriigist leiate info, millise teenusega on tegemist ning regulaarselt uuendame infot, milliste erialade vahel on e-konsultatsiooni teostamine võimalik. Lisaks  leiate viited juhendile ja e-konsultatsiooni statistikale.

Eesti ravi juhtimise pilootprojekti lehelt leiate ülevaate  kõrgendatud tervisehäirega patsientidel katsetatud uue ravijuhtimise olemusest ning tulemustest. Lisaks eelnevale on esitatud ülevaade ravijuhtimise projekti laiendamise plaanidest lähitulevikus.

Rubriiki „Juhendid ja taotlused“ on koondatud perearsti tööd toetavad juhendid. Vastava teema juhendi viide on ka kättesaadav ka sisurubriigis. Leitavad on ka kõikide taotluste vormid.  

Oleme koondanud esmatasandi tegevusi puudutava statistika kodulehe rubriiki „Esmatasandi statistika“. Vastavast rubriigist leiate ülevaate fondide kasutusest, töövõimetuslehtede ja retseptide väljastamisest, saavutatud tulemusest kvaliteedisüsteemis, nimistute koosseisust jt.

Digisaatekirja“ rubriiki on koondatud kogu info, mis toetab perearsti digisaatekirjade välistamisel ning tagasiside saamisel. Lisatud on ka oluline info, mida peaks patsientidele edastama digisaatekirjade kohta.

Tervisekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga on algatanud uue projektina „Mentorluse tagamine perearstikeskustele“. Kodulehe vastavast rubriigist saate lugeda, miks mentorluse on vajalik, kes kuuluksid mentorlussüsteemi ja kuidas planeeritakse mentorlust perearstikeskustes rakendada.

Leiame, et oluline on jagada koondatult infot perearstidele suunatud teabepäevadest ja toimunud koolitustest. Kõikide koolituste ja teabepäevade materjalid ja olemasolul videosalvestused leiate kodulehe rubriigist „Koolitusmaterjalid

Kui osutate teenust Euroopa Liidu kindlustatule ning tekib korralduslikke küsimusi, siis info on kättesaadav kodulehe rubriigist „Arstiabi Euroopa Liidu kindlustatule“.

Нашли ли Вы необходимую информацию на данной странице?

Нашли ли Вы необходимую информацию на данной странице?

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста,б напишите нам на адрес info@tervisekassa.ee или позвоните на наш справочный телефон 669 6630.