COVID-19 lisatasu

2021. aasta juunikuust alates on elanikkonna COVID-19 vastase vaktsineerimise tempo aeglustunud, mistõttu on oluline tagada täiendavad vaktsineerimise võimalused inimeste viibimise kohas. Vaktsineerimist teostavatel tervishoiuteenuse osutajatel peab tekkima motivatsioon avada mobiilsed vaktsineerimise punktid võimalikult paljudes kohtades ning samuti peab olema motivatsioon teha vaktsineerimist olemasolevates tegevuskohtades.

Haigekassa poolt arvestatud ja tasutud vaktsineerimisega seotud edukustasud.

Eesti Haigekassa juhatuse otsused, mille alusel on arvestused tehtud

  • Juhatuse otsus 271 punkt 1 (01.07.2021-12.09.2021)

Täiendavalt tasutakse teenuse osutajale iga 20 läbiviidud vaktsineerimise eest SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse vastu. Vaktsineerimise täiendavaks tasuks on 50 eurot iga 20 vaktsineerimise kohta alates 01.07.2021 kuni 30.09.2021. Tasu maksmine toimub haigekassa poolt koostatava perioodiarve alusel.

  • Juhatuse otsus 328 punkt 1 (02.08.2021 – 12.09.2021) Mobiilsed kabinetid

Tasu maksmine perioodil 02.08.2021-22.08.2021. Täiendavat tasu makstakse juhul, kui ühes nädalas on mobiilsetes vaktsineerimise punktides tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 500 süsti. Sellisel juhul tasutakse 1-999 süsti puhul lisaks 8 eurot iga süsti eest. Juhul, kui ühes nädalas on mobiilsetes vaktsineerimise punktides tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 1000 süsti, siis tasutakse lisaks 10 eurot iga süsti eest. Tehtud süstide arvestus algab iga nädala esmaspäeval ja lõppeb pühapäeval ning süstide arvestus toimub tervishoiuteenuse osutaja põhiselt.“

Tasu maksmine perioodil 23.08.2021-30.09.2021. Täiendavat tasu makstakse juhul, kui ühes nädalas on mobiilsetes vaktsineerimise punktides tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 250 süsti. Sellisel juhul tasutakse 1-500 süsti puhul lisaks 8 eurot iga süsti eest. Juhul, kui ühes nädalas on mobiilsetes vaktsineerimise punktides tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 500 süsti, siis tasutakse lisaks 10 eurot iga süsti eest. Tehtud süstide arvestus algab iga nädala esmaspäeval ja lõppeb pühapäeval ning süstide arvestus toimub tervishoiuteenuse osutaja põhiselt.“

  • Juhatuse otsus 381 punkt 7 (13.09.2021 -24.10.2021)

Kui teenuse osutaja poolt on tehtud nädalas kuni 249 süsti, siis tasutakse iga süsti eest lisaks 2,50 eurot. Kui teenuse osutaja poolt on tehtud vähemalt 250 süsti nädalas, siis sellisel juhul tasutakse 1-499 süsti puhul lisaks 8 eurot iga süsti eest. Juhul, kui ühes nädalas on tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 500 süsti, siis tasutakse lisaks 10 eurot iga süsti eest. Tehtud süstide arvestus algab iga nädala esmaspäeval ja lõppeb pühapäeval ning süstide arvestuse aluseks võetakse tervishoiuteenuse osutaja poolt TEHIK’ule edastatud vaktsineerimisteatiste info. Tasu maksmine toimub üks kord kuus ning tasutakse haigekassa poolt koostatud perioodiarve alusel.

  • Juhatuse otsus 414 punkt 7 (25.10.2021 – 31.12.2021)

Üldarstiabi ning üksnes koolitervishoiuteenuse osutajad: Täiendava tasu maksmise skeem on järgmine. Kui teenuse osutaja poolt on tehtud kahe nädala jooksul kuni 120 süsti, siis tasutakse iga süsti eest lisaks 2,50 eurot. Kui teenuse osutaja poolt on tehtud vähemalt 121 süsti kahe nädala jooksul, siis sellisel juhul tasutakse 1-250 süsti puhul lisaks 8 eurot iga süsti eest. Juhul, kui kahe nädala jooksul on tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 251 süsti, siis tasutakse lisaks 10 eurot iga süsti eest. Tehtud süstide arvestus algab 25.10.2021, lõppeb kahenädalase intervalli möödumisel ning algab seejärel uuesti. Kahenädalased intervallid kestavad kuni detsembri lõpuni. Süstide arvestuse aluseks võetakse tervishoiuteenuse osutaja poolt TEHIK’ule edastatud vaktsineerimisteatiste info. Tasu maksmine toimub üks kord kuus ning tasutakse haigekassa poolt koostatud perioodiarve alusel.

Muud lepingupartnerid: Täiendava tasu maksmise skeem on järgmine. Kui teenuse osutaja poolt on tehtud kahe nädala jooksul kuni 250 süsti, siis tasutakse iga süsti eest lisaks 2,50 eurot. Kui teenuse osutaja poolt on tehtud vähemalt 251 süsti kahe nädala jooksul, siis sellisel juhul tasutakse 1-500 süsti puhul lisaks 8 eurot iga süsti eest. Juhul, kui kahe nädala jooksul on tehtud teenuse osutaja poolt vähemalt 501 süsti, siis tasutakse lisaks 10 eurot iga süsti eest. Tehtud süstide arvestus algab 25.10.2021, lõppeb kahenädalase intervalli möödumisel ning algab seejärel uuesti. Kahenädalased intervallid kestavad kuni detsembri lõpuni. Süstide arvestuse aluseks võetakse tervishoiuteenuse osutaja poolt TEHIK’ule edastatud vaktsineerimisteatiste info. Tasu maksmine toimub üks kord kuus ning tasutakse haigekassa poolt koostatud perioodiarve alusel.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.