Lapseootel naine

NB! Ravikindlustusele on õigus Eestis elaval lapseootel naisel, kelle raseduse on arst või ämmaemand tuvastanud.

Lapseootel naine

Õigus ravikindlustusele on Eestis elaval lapseootel naisel, kelle raseduse on arst või ämmaemand tuvastanud.

Ravikindlustuse taotlemine

Arsti või ämmaemanda tõendi ja taotluse esitamiseks on järgmised võimalused: 

 1. riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse taotlemine (Rase; välisriigis õppija)"
 2. e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile info [at] tervisekassa.ee
 3. postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113   

Dokument raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • tervishoiuteenuse osutaja nimi;
 • tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
 • tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
 • arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;
 • arsti või ämmaemanda kontaktandmed;
 • raseda ees- ja perekonnanimi;
 • raseda isikukood;
 • raseduse suurus nädalates;
 • eeldatav sünnitamise kuupäev;
 • arsti või ämmaemanda allkiri ja pitser;
 • tõendi väljastamise kuupäev.

Avaldus

Ravikindlustuse tekkimine

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.
Tervisekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide saamist.

Ravikindlustuse lõppemine

Kindlustus lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva. Pärast seda on lapsehoolduspuhkusel olev naine kindlustatud riigi poolt kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Täpsemalt saab vaadata siit.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.